Vi tilbyder bl.a. følgende medarbejdergoder

  • Aktiekøbsordning: CGI vil matche dit bidrag krone for krone op til det fastsatte maksimum. Derudover kan du investere et yderligere beløb svarende til en fastsat procentsats af din løn i CGI-aktier.

  • Overskudsdeling: Du vil deltage i de belønninger, der kommer fra CGI's vækst. Denne ordning uddeler en del af virksomhedens overskud baseret på opnåelse af CGI’s økonomiske mål og under hensyntagen til den individuelle performance.

  • Sundhedstiltag og tilbud: Vi tilbyder frokostordning og sundhedsforsikring. CGI's sundhedsfremmende indsatser er fokuseret omkring fem områder: Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress. Inden for hvert område har vi en politik og et tilbud til alle vores medarbejdere. De konkrete tilbud inden for de enkelte områder er baseret på frivillig deltagelse, men vi ønsker at motivere flest mulige til at deltage.

  • Ferie: CGI opmuntrer medarbejdere til at få afholdt deres årlige ferier og fridage for at give plads og overskud til deres personlige interesser. Skulle der opstå en situation, hvor det er nødvendigt at være væk fra sit arbejde i en periode, er der også forståelse for det, og der kan evt. aftales en orlovsordning.

  • Aktivitetsforening: For at styrke relationerne mellem vores medarbejdere yder CGI økonomisk støtte og deltager i organisering af sociale aktiviteter via vores aktivitetsforening. Der lægges vægt på arrangementer, der er alsidige, og målgrupperne er både den brede skare og den lille gruppe med særlige interesser. Vi ønsker at fremme det sociale samvær kollegaer imellem og laver også arrangementer, hvor partner eller hele familien er inviteret.