Opnå besparelser og værdi af din virksomheds it-portefølje

De fleste it-afdelinger er under hårdt pres for at levere mere for færre penge. Og samtidig er der, på trods af nedskæringer i budgetterne, et stadigt stigende krav til forretningsorienterede it-services, operationel omkostningseffektivitet, reduceret it-redundans og –kompleksitet samt løbende applikationsmodernisering.

CGI kan tilbyde Application Portfolio Rationalization (APR)-evaluering, som lader it-afdelingerne identificere muligheder for omkostningsreduktion på kort sigt - samtidig med at du sikrer grundlaget for virksomhedens langsigtede konkurrenceevne. Herudover kan vi tilbyde Managed Application Rationalization Services (MARS), hvor vores eksperter udfører en APR-evaluering – samt håndterer de forbundne risici og integrerer de overførte medarbejdere.

Vores APR-evalueringsproces er hurtig, kollaborativ og fleksibel, og den fungerer i enhver industrisektor. Processen identificerer typisk 10-30 % besparelser i it-vedligeholdelsesbudgetterne, og omkostningerne til APR-evalueringen dækkes typisk af de besparelser, der realiseres allerede ved implementering af de kortsigtede forbedringstiltag.

MARS kombinerer en APR-evaluering – inklusive status, analyse, roadmap og udarbejdelse af business case – med en end-to-end løsning, der omfatter transition (overgang), rationalisering samt gradvis afvikling og omplacering af medarbejdere. Vi identificerer kort- og langsigtede muligheder for at reducere porteføljeomkostninger og –kompleksitet samt tilpasser virksomhedens portefølje til at understøtte de nuværende og fremtidige forretningsmål.

Med MARS kan CGI hjælpe din virksomhed med at nå de ønskede resultater på en mere effektiv måde - og med mindre risiko! Ved at lade CGI håndtere dine HR-problemstillinger kan du frigøre ressourcer til at fokusere på din virksomheds kerneforretning.

Sådan tilfører vi værdi

 • Betydelige kort- og langsigtede omkostningsbesparelser
 • Eliminering af redundans på tværs af virksomhedssiloer
 • Reduceret it-kompleksitet (ofte resultatet af mangel på systemintegration og it-styring)
 • Stordriftsfordele på tværs af projekter
 • Løsninger, der afstemmer applikationsporteføljen med forretningsmål
 • Objektiv og transparent rådgivning, baseret på omfattende analyse, branchebenchmarking og brugergruppeprioriteringer
 • Platform til modernisering af applikationsporteføljen
 • Fleksible og kollaborativt styrede APR-services.

Hvorfor CGI?

CGI kan præsentere en lang række succeshistorier, hvor vi er lykkedes med at levere de forventede resultater gennem rationalisering af applikationsporteføljer. Vi kan tilbyde vores kunder følgende fordele:

 • +35 års erfaring med applikationer (kommercielle og specialdesignede løsninger)
 • Metoder og værktøjer til hurtig evaluering og levering af anbefalinger, som kan igangsættes her og nu - med projekterede, målbare fordele
 • Brede og dybe APR-kompetencer, inklusive APR-specialister, enterprisearkitekter, informations-/data-/applikationsspecialister samt eksperter med domæneviden
 • Omfattende global outsourcingekspertise
 • Global leverancemodel med optimal sammensætning af onshore-, nearshore- og offshoreressourcer
 • Omfattende leveranceapparat, der omfatter facilitetsgodkendelser, sikkerhedsgodkendelser og ISO 9001 kvalitetsprocesser
 • Omfattende supportservices, inklusive arkitekturdesign, applikationsudvikling, systemintegration, projektstyring og implementering, styring, transformering af forretningsprocesser, ændringsstyring m.m.
 • Komplementerende eller supplerende APR-support af mainframerationalisering.

Hvordan kommer du i gang?

CGI's APR-evalueringer udføres typisk over en periode på gennemsnitligt 6-10 uger. Evalueringsaktiviteter, krav om kundedeltagelse, projektleverancer og tidsplaner bliver defineret på forhånd. En del af planen inkluderer undervisning af dine medarbejdere den første uge. Efter den indledende evaluering udarbejder vi et roadmap, der passer til din organisations unikke situation.

Vores APR-services indleder med en analyse af applikationsporteføljen og et estimat over de samlede ejeromkostninger (TCO) for den enkelte applikation. Vi udarbejder roadmap og risikostyringsplan for hurtig afvikling, vurderer samlede ejeromkostninger for slutmålet, estimerer overgangsomkostningerne og udvikler en business case med konkrete omkostningsestimater. Derefter implementerer vi roadmappet i henhold til best practice for flytning af medarbejdere, hvor vi udnytter vores globale leverancemodel.