Den digitale konvertering fra traditionelle it-tjenester til cloud-services skaber et hybridt it-miljø, som stiller helt nye krav til din leverancemodel af it-tjenester. Disse komplekse miljøer kræver en klar strategi, en solid kontrol og en helhedsorienteret ledelse – til gengæld kan du minimere omkostninger og risici. Samtidig handler det om at skabe maksimal sikkerhed, fleksibilitet, effektivitet og innovation. Uanset om du befinder dig i den offentlige eller den private sektor, er kontrol over hybride it-miljøer en nødvendighed, og CGI har løsningen på dette.

Det hybride it-miljøs kompleksitet kan være en stor udfordring!

CGI Unify360 gør det mere simpelt og mindre risikabelt at indføre cloud-services – i form af en enkel management platform. Vi støtter med ekspertrådgivning for at hjælpe til at forbedre ydeevne, fleksibilitet og innovation i hybride it-miljøer. Vi indgår også i partnerskab med førende public cloud-leverandører som Amazon Web Services og Microsoft Azure.

CGI Unify360 understøtter din it-organisation i overgangen fra at være en traditionel it-partner til at være strategisk partner og servicemægler til din organisation i de hybride miljøer.

For en optimal it-leverance tilbyder CGI forskellige servicekomponenter, der kan kombineres:

  • CGI Service Desk tilbyder dig et centralt kontaktpunkt med tilgængelighed og engagement til at supportere dine daglige aktiviteter, så du kan fokusere på din kerneforretning. Vi leverer kvalitativ support med fokus på at give brugerne den bedst mulige brugeroplevelse. 
  • Vores service er skalerbar med flere muligheder, så du kan vælge det niveau af leverancen, som passer til din virksomheds behov. Vi tilbyder support via flere forskellige kanaler og på flere forskellige sprog 24/7/365, når og hvor behovet opstår.
  • Service Integration And Management (SIAM). Med den digitale transformation kommer nye innovative løsninger, og disse må du tilpasse din virksomhed til. Både eksisterende og nye it-virksomheder kommer til at specialisere sig i disse løsninger. For ikke at havne i en situation, hvor I skal koordinere med mange forskellige leverandører inden for områder som server, lagring og applikation, kan I med fordel bruge CGI som ”sammenhængende leverandør”, såkaldt SIAM-leverandør. En velimplementeret SIAM-funktion garanterer, at din forretning og it integreres effektivt. Her etablerer vi også et fælles leverance-framework, så øvrige leverandører kan arbejde sammen for at opnå en sammenhængende it-leverance.
  • I vores serverkapacitetstjenester indgår CGI’s sikre datacenterservices. Disse er godt udstyret med fleksibilitet i kapacitetsudnyttelsen, høj sikkerhed og kvalitative supportprocesser, som er nødvendige for høj tilgængelighed. De kan naturligvis opretholdes, mens produktionen er i gang.
  • Software as a Service (SaaS) er en tjeneste, hvor CGI tager det fulde ansvar for din drift og for hele applikationens livscyklus, herunder opretholdelse af alle ikke-funktionelle krav. Incident Management, kapacitetsplanlægning og proaktiv vedligeholdelse af applikationens tekniske miljø håndteres af os, og vi sikrer, at applikationstjenesten leverer bedst mulig tilgængelighed for dig som kunde.
  • CGI tilbyder også Platform as a Service (PaaS), eksempelvis database, BizTalk, webservere og SharePoint.
  • Infrastructure as a Service (IaaS), serverkapacitet og lagring leveres gennem maksimal udnyttelse af CGI’s delte cloud-kapacitet og –services, herunder backup og drift af operativsystem. Disse er både fysiske og virtuelle.
  • Hardware as a Service (HaaS) er en service, hvor CGI leverer dedikeret serverhardware til netop din forretning - og er ansvarlig for produktlevering, service og grundlæggende installation. Serverhardware leveres ”OS-klar” til dig eller en tredjepartsleverandør til at kunne installere operativsystem og forskellige applikationer.
  • CGI’s leveranceprocesser for it-infrastruktur følger ITIL v3. Hjørnestenen i alle CGI’s leverancer er CGI Management Foundation, som baserer sig på vores mere end 40 års erfaring med, hvordan man bedst leverer it. CGI Management Foundation er vores overordnede management-framework, og det indeholder globale processer, politikker og direktiver. CGI Management Foundation bygger på ISO 9001 Quality Management, men udgør også fundamentet for andre standarder. I Danmark er vi, foruden at være ISO9001-certificeret, også certificeret for miljø (ISO 14001), ligesom vi på flere områder er certificeret for informationssikkerhed (ISO 27001).

Hør mere om din virksomheds potentiale med CGI’s cloud-services

Kontakt vores ekspert:

Søren Andersen
T: +45 25 18 82 36
E: soren.andersen@cgi.com