SEPA - NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Dopomohli sme k tomu, aby bol prechod na jednotný európsky platobný systém v Národnej banke Slovenska hladký a bezproblémový. Projekt, na ktorom sme pracovali pre Národnú banku Slovenska, zahŕňal nielen implementáciu komplexného systému spracovania transakcií SEPA, ale aj zavedenie platobného systému v súlade s európskymi normami.

Platby SEPA alebo jednotný európsky platobný systém zabezpečujú, aby sa všetky finančné transakcie v rámci Európskej únie uskutočňovali rýchlo, ľahko a bezpečne, ako domáce platby. Národná banka Slovenska zohrávala kľúčovú úlohu pri prechode na tento systém.

Aby bol prechod na platby SEPA čo najhladší, bolo potrebné optimalizovať časť infraštruktúry, ako aj niektoré procesy hlavných bánk, ktoré sú potrebné na spracovanie platieb. Pri nasadzovaní SEPA Engine sme kládli dôraz na flexibilitu, jednoduchú a rýchlu škálovateľnosť, širokú funkčnosť a presnú integráciu do bankového systému Národnej banky Slovenska.Okrem toho riešenie CGI v platbách SEPA je prelomom v systéme európskych platieb, pretože to boli aj naši odborníci, ktorí mali viac ako štyridsať rokov skúseností vo finančnom sektore, ktorí sa podieľali na tvorbe pravidiel SEPA.

O Jozefovi:

Stať sa členom CGI bolo pre mňa jednoznačne správnym rozhodnutím. V mojom postavení Junior Business Consultanta som zodpovedný predovšetkým za projekt SEPA pre Národnú banku Slovenska. Prechod na jednotný európsky platobný systém bol pre mňa veľkou výzvou, pretože centralizácia platieb v Európe bola predmetom významných zásahov a rozšírenia celého bankového systému.Moja práca je veľmi rôznorodá; každý deň sa učím nové informácie z môjho sektora a spoznávam zaujímavých ľudí. Navyše príjemné pracovné prostredie a dobré vzťahy v spoločnosti spôsobili, že moji kolegovia z CGI sa stali mojou druhou rodinou.

                                         Späť na stránku: Kariéra v CGI