Primary tabs

Dagmar Sýkorová

SAP - NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Vytvorenie základnej časti prispôsobeného komplexného informačného systému pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS)  na Slovensku bolo veľkou výzvou, ktorú naša spoločnosť dobre predpokladala.“

Naša časť systému pokrýva veľkú oblasť kritických obchodných procesov Národnej diaľničnej spoločnosti, ako sú predaj a distribúcia, príprava a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest, správa aktív, prevádzka, opravy a údržba majetku.

Projekt zahŕňal návrh, vývoj, implementáciu a následnú správu časti systému SAP. Výsledkom je plne integrovaný, vysoko automatizovaný a štruktúrovaný systém postavený na najnovších technologických trendoch.

Implementácia pozostávala aj z monitorovania finančných procesov spoločnosti, účtovníctva a riadenia finančných zdrojov. Okrem toho bolo tiež potrebné riadiť ďalšie podporné procesy, ako je logistika, riadenie zásob, mzdy, ľudské zdroje a správa aktív. Pre Národnú diaľničnú spoločnosť v súčasnosti zabezpečujeme prevádzku určitých vybraných systémových modulov a súvisiacich obchodných procesov.

O Dagmar:

CGI mi dáva nielen veľkú šancu rozvíjať vlastnú kariéru, ale aj skvelý tím ľudí, s ktorými pracujem každý deň. Počas mojej kariéry som bola povýšená z pozície Project Administrator na Junior Project Manager. V súčasnosti je môj tím zodpovedný za vybrané moduly informačného systému Národnej diaľničnej spoločnosti. Vďaka mojej skúsenosti získanej počas implementácie tohto systému viem, ako zabezpečiť bezchybné doručenie projektov, vedenie a koordináciu projektového tímu a zabezpečiť, aby zákazníci vždy dostávali to, čo potrebujú. Práca v CGI bola a stále je pre mňa veľkou výzvou, ako aj príležitosťou na nepretržité profesionálne a osobné zlepšenie.

                                         Späť na stránku: Kariéra v CGI