CGI Slovakia s.r.o.

Zapísaná v obch. registri
Okresného súdu BA I,
oddiel: Sro,
vložka 18511/B

IČO: 

35 760 273

Sídlo:

Landererova 12,
Bratislava, 811 09

Telefón: +421 911 800 277

Mail: recepcebra@cgi.com