O mne

Na IT projektoch pracujem od vysokej školy a počet konzultačných a integračných projektov sa nedá ani spočítať.

Vo voľnom čase sa rada venujem svojim dvom deťom. Cestujeme, objavujeme nové kultúry, umenie, gastronómiu, lyžujeme, bicyklujeme a chodíme na túry.                        

Ja a moja kariéra v CGI

V spoločnosti CGI (bývalá Logica) pracujem od roku 2004. Začala som ako business konzultant a čoskoro som sa presunula na pozíciu Delivery/Project Manager. Na oddeleniach, na ktorých som pracovala, sa striedali projekty, ktoré boli vždy zaujímavé, takže neviem, čo je sterotyp. Projekty boli veľké, komplikované, zahŕňali spoluprácu s tretími stranami, niektoré boli nadnárodné. Išlo napríklad o dodávku systémov CRM pre telekomunikačných operátorov alebo program outsourcingu.

Moja najväčšia výzva v CGI z pohľadu ženy?

Mojou najväčšou výzvou bola účasť na päťročnom programe outsourcingu. Krátko som pracovala aj v Holandsku na projekte pre finančný sektor. Pracovala som aj ako projektový manažér pre región strednej a východnej Európy vrátane Ruska a ďalších 9 krajín. Táto výzva bola veľmi náročná, najmä z ľudského a manažérskeho hľadiska. V rámci akvizície som sa podieľala na presune zamestnancov do spoločnosti CGI. To zahŕňalo rýchlu integráciu, ktorá by nebola možná bez pozitívnej motivácie, ako aj definovanie a uplatňovanie novej metodiky tvorby cien a riadenia projektov.

Môj hlavný míľnik v kariére v CGI?

Tento rok 2020 považujem za zlomový, v ktorom sa stretla moja potreba odkloniť sa od projektového riadenia a viac sa venovať zákazníkom a možnostiam rozvoja podnikania. Preto ma potešilo, že som sa stal súčasťou slovenského tímu ako riaditeľ konzultačných služieb. Hoci sa táto zmena deje v čase zasiahnutom pandémiou Covid, verím, že tí, ktorí hľadajú svetlo na konci tunela, ho nájdu.

Odporúčania pre mojich kolegov.

Venujte sa tomu, čo vás baví a napĺňa. Práca, odpočinok a rodina majú vo vašom živote rovnaké miesto. Je dôležité stanoviť si priority. Ak ste žena, nebojte sa mužského pracovného tímu. Naopak, žena v tomto kolektíve prispieva k vyššej úrovni vzájomnej komunikácie počas celého projektu.

.

Zuzana

#womenofCGICSEE