Audit mýta

„CGI mesačne monitoruje a vyhodnocuje milióny vozidiel prechádzajúcich cez spoplatnené cesty.“ Z dlhodobého hľadiska sa ukázalo, že naše projekty mýtneho auditu zvyšujú vývoj a zdokonaľovanie efektívnych systémov výberu mýta.

Projektový tím sa skladá z architektov špecializujúcich sa na systémy a bezpečnosť, programátorov, analytikov, obchodných konzultantov a špecialistov z Centra Excellance pre elektronické mýto. Ich úlohou je kontrolovať efektívnosť systému, merať prevádzkové parametre, hodnotiť kvalitu implementácie a úroveň služieb.

Práca s pokročilým meracím zariadením a vlastnými vyvinutými systémami hodnotenia, vytvára jedinečné know-how tímu CGI. Nepretržitý a rýchly rozvoj dopravy v Európe robí zber mýta, ale aj inteligentné dopravné systémy veľmi perspektívnym odvetvím. Mnoho krajín rozširuje svoje systémy výberu mýta, starostlivo monitoruje ich účinnosť a zlepšuje kvalitu následných služieb zákazníkom. A tak existujú zjavné vyhliadky osobného rozvoja pre tých, ktorí sa podieľajú na projektoch v tejto oblasti, alebo ktorí chcú posilniť naše pozície.

O Eve:

Vediem tím stážistov a starám sa o hladký chod operačných projektov. Práca s databázami, oblasť ľudských zdrojov a komunikácia so zákazníkmi a subdodávateľmi sú každodennou súčasťou môjho života. Mám na starosti výber a vzdelávanie nových tvárí pre naše projekty. Majú šancu zažiť to isté ako to, čo dalo CGI mne: domáce prostredie, postavenie medzinárodnej spoločnosti, byť súčasťou vynikajúceho tímu ľudí, príležitosť cestovať a pracovať na zaujímavých projektoch; toto je pýcha CGI.

                                         Späť na stránku: Kariéra v CGI