Tallinn, 22. October 2019

Ehitussektoris juhtub kõige rohkem tööõnnetusi kätega, peaga seotud õnnetusjuhtumid on teisel kohal. Soome kindlustusettevõte LähiTapiola koostöös infotehnoloogiaettevõttega CGI on käivitanud Soomes Valtra ehitusobjektil pilootprojekti, mille käigus jälgitakse isikukaitsevahendite, näiteks kiivri kasutamist automaatselt.

Ehitusobjekti sissepääsuväravate juurde on paigaldatud kaks kaamerat, mis jälgivad reaalajas, kas objektil viibiv inimene kannab turvakiivrit või mitte. Kindlustusettevõtte LähiTapiola riskide juhtimise vanemnõustaja Vesa Kynsijärvi nendib, et kui tööga seotud riske pole muul viisil võimalik kõrvaldada, peab töötaja kasutama seaduses ette nähtud kaitsevahendeid.

„Kaitsemeetmete kasutuselevõtu tagamine on järelevalveteostaja ja ettevõtte juhtkonna kohustus. Kahjuks ei saa järelevalveteostaja isikukaitsevahendite kasutamist täiel määral kontrollida. Siin tulebki appi videoanalüütika, ”ütleb Kynsijärvi.

Meie videoanalüütika lahendus annab teada, mitu töötajat möödub väravast ilma kiivrita. Tulevikus saab süsteemi varustada ka häirefunktsiooniga, mis annab reaalajas teada, kui platsil on mõni inimene, kellel pole kiivrit ega muid kohustuslikke kaitsevahendeid. Samuti on tulevikus videoanalüütika abil võimalik automaatselt tuvastada territooriumil erinevad riskipiirkonnad ja nendega seotud ohud, ”ütleb CGI Soome videoanalüütiliste lahenduste eest vastutaja Tero Laitila.

Täpne teave turvavarustuse kasutamatajätmise tõttu toimunud tööõnnetuste rahaliste kulude kohta puudub, sest tööõnnetuste põhjused on mitmesugused. Samas on teada, et näiteks Soomes võivad tööõnnetuste tõttu töölt puudumise päevakulud olla kuni 600 eurot ja ehitussektoris on tööõnnetuse maksumus tööandjale kokku ligikaudu 8500 eurot.

„Soome ehitussektoris on õnnetuste määr kõrge ja see on püsinud alates 2010. aastast samal tasemel. Tööõnnetuste vähendamiseks on nüüd vaja luua uusi viise. Tahame toetada ettevõtete eesmärki viia tööõnnetuste arv nullini. Videoanalüütika on üks võimalus, kuidas juhtida riske tuginedes ohuolukordade tegelikele andmetele,“ ütleb LähiTapiola arendusjuht Kalle Kuusisto.

Isikute privaatsuse tagamiseks töötajate isiklikku teavet ei koguta ja kõik videoandmed kustutatakse kohe pärast ohutusandmete analüüsi.

Pildid: https://1drv.ms/u/s!AvSUjCy7IC08mk8SsxAft8ImrmkN?e=GUL9Vf