CGI KULTUUR

Meie kultuur on CGI edu ja jätkusuutlikkuse võti. Oleme loodud kasvama ja kestma. Järgime oma unistust, juhindume visioonist, pühendume missioonile ja elame oma väärtuste kohaselt. 

JÄRGIME OMA UNISTUST

Kui enamikul ettevõtetel on visioon ja missioon, siis CGI läheb sammu võrra kaugemale. Meie ettevõttel on unistus:

Soovime luua keskkonna, kus on meeldiv koos töötada ja kus omanikud panustavad ettevõttesse, mille üle võime uhked olla.

See unistus on inspireerinud meie tegevust ettevõtte asutamisest saadik. Meie unistusel on kolm põhiaspekti.

  • Luua keskkond, kus on meeldiv koos töötada: meie ettevõttes töötavad erakordsed naised ja mehed üle kogu maailma, kes jagavad meie unistust ja keda innustab meeskonnatöö.
  • Edendada omanikutunnet: oleme CGI osanikud ja see on meie kõigi ettevõte. Soodustame ettevõtte kasvu ja arengut ning toetame omanikutunnet.
  • Panustada ettevõttesse, mille üle võime uhked olla: soovime arendada eetilist ettevõtet, mis kajastab meie püüdlusi ja kus võime uhkust tunda rahulolu üle, mida tunnevad meie kliendid, liikmed, osanikud ning kogukonnad, kus elame ja töötame.

JUHINDUME VISIOONIST

Meie visioon määrab, millistes valdkondades soovime CGI liikmetena kasvada ja klientidele abi pakkuda. Meie visioon:

Soovime olla maailmatasemel liider, kes pakub IT- ja ärinõustamisteenuseid ning kes on pühendunud oma klientide edule.

See visioon on meie üldine strateegiline eesmärk. Seda täiendavad viis täpsemat strateegilist eesmärki, mida on kirjeldatud allpool. Soovime olla ettevõte, keda

  • kliendid hindavad partnerina, sest pühendume nende edule ja pakume tõendatult suurepärast teenust;
  • kliendid hindavad eksperdina, sest meil on asjakohastes tööstusharudes põhjalikud kogemused ja IT-teadmised;
  • liikmed hindavad toetava keskkonnana karjääri tegemiseks ja ettevõttena, mille üle võib uhke olla;
  • osanikud hindavad hästi juhitud ja finantsiliselt tugeva ettevõttena, kes pakub suurimat tulu; ning keda kogukonnad hindavad hooliva ja vastutustundliku ettevõttena.

PÜHENDUME MISSIOONILE

Teenuseid pakkuva ettevõttena on meie missioon järgmine:

Soovime aidata klientidel edu saavutada – selleks tagame suurepärase kvaliteedi, pädevuse ja objektiivsuse. Pakume eksperditeadmisi ning parimaid teenuseid ja lahendusi, et saavutada klientide eesmärgid infotehnoloogia, äriprotsesside ja -juhtimise valdkonnas. Juhindume igas oma tegevuses meie unistusest ja elame ettevõtte väärtuste kohaselt, et tugevdada usaldusväärseid suhteid ning täita oma praeguseid ja tulevasi kohustusi.

ELAME OMA VÄÄRTUSTE KOHASELT

Ettevõtte väärtusi järgides on CGI liikmed ühtviisi eetilised ja entusiastlikud nii klientidele kvaliteetsete teenuste pakkumisel, siseettevõtjate ja ettevõtte esindajatena koos töötamisel, sidusrühmade (klientide, liikmete ja osanike) jaoks väärtuste loomisel kui ka elu- ja töökeskkonna heaolu parandamisel.

Partnership and quality
Partnerlus ja kvaliteet
Meile on partnerlus ja kvaliteet ühtaegu mõtte- ja eluviis. Täiendame pidevalt oma teadmisi klientide äritegevusest ning arendame ja järgime parimaid juhtimistavasid. Toome need lähenemisviisid kliendisuhetesse ja teenuste pakkumisse, et edendada klientidega pikaajalisi ja tihedaid suhteid. Kuulame oma kliente ja soovime neile pakkuda rahulolu kõiges, mida teeme.
Objectivity and integrity
Objektiivsus ja ausus
Klientidele sobivate toodete, teenuste ja lahenduste valimisel jääme alati erapooletuks. Seejuures järgime rangeid kvaliteedinõudeid ning oleme objektiivsed ja ausad. Me ei võta üheltki tarnijalt vastu hüvitisi. Käitume alati ausalt ja eetiliselt. Me ei taotle kunagi põhjendamatuid eeliseid ja väldime huvide konflikte, olgu need siis tegelikud või oletatavad.
Intrapreneurship and sharing
Siseettevõtlus ja teadmiste jagamine
Meie ühine edu põhineb meie pädevusel, pühendumusel ja entusiasmil. Edendame kultuuri, kus väärtustatakse uuendusmeelsust ja algatusvõimet ning kus tunneme end omanikena. Kõik see tagab ettevõtte kasumliku arengu. Tänu meeskonnatööle ning oskusteabe ja eksperditeadmiste jagamisele üle kogu maailma viime klientideni CGI parimad omadused. Liikmetena jagame väärtusi, mida loome osaluse ja kasumi teenimise kaudu.
Respect
Austus
Suhtume kolleegidesse, klientidesse, äripartneritesse ja konkurentidesse austusega – kõiges, mida teeme. Üleilmse ettevõttena mõistame, kuidas mitmekesisus meid rikastab. Pooldame mitmekesisust ja järgime seejuures CGI üldist ettevõttekultuuri.
Financial strengtht
Finantstugevus
Soovime saavutada püsivalt häid finantstulemusi, mis tagavad pikaajalise kasvu ja toovad kasu nii liikmetele kui ka osanikele. Tugev finantsseis võimaldab meil klientide heaolu tagamiseks investeerida pidevalt liikmete koolitamisse, teenustesse ja ärilahendustesse. Selle eesmärgi saavutamiseks juhime oma ettevõtet nii, et meie tulemused oleksid valdkonna parimad.
Corporate social responsibility
Sotsiaalne vastutus
Meie ärimudel tagab, et oleme oma klientidele ja kogukondadele lähedal. Liikmetena täidame oma kohustusi, et suurendada pidevalt majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast heaolu kogukondades, kus elame ja töötame.