Ballerup, Danmark, December 14, 2017

CGI har sammen med underleverandøren Cerner valgt at trække sig fra udbuddet af den nye EPJ/PAS-løsning i Region Syddanmark. Beslutningen er truffet efter, at CGI har modtaget Region Syddanmarks forhandlingsgrundlag for den videre udbudsproces.

CGI Danmark har sammen med den internationalt anerkendte leverandør Cerner valgt at trække sig fra Region Syddanmarks udbud om den ny EPJ/PAS-løsning. Det er konklusionen efter en grundig vurdering af de rammer for forhandling, som Region Syddanmark præsenterede overfor de prækvalificerede leverandører i sidste uge.

- Efter mange overvejelser og grundige analyser er vi desværre nået til den konklusion, at der ikke er et godt match mellem udbuddet i dets nuværende form og vores tilgang til at levere en bred løsning, som kan dække Regionens behov nu og ikke mindst i fremtiden, siger Michael Hermansen, adm. direktør i CGI Danmark og fortsætter:

- Det er vores vurdering, at det vil være overordentligt svært at vinde med de præmisser, der er opstillet for den videre forhandling. Derfor er det ansvarligt, at vi trækker os nu, inden processen tages videre. Vi ville meget gerne have været den fremtidige leverandør til Regionen med en ny og moderne EPJ/PAS-løsning, baseret på den store erfaring vi har oparbejdet gennem mange års partnerskab med Region Syddanmark.

Beslutningen kommer ikke til at påvirke det samarbejde, som CGI har med Region Syddanmark om andre eksisterende it-løsninger.

- Vi spiller fortsat en stor rolle som it-leverandør hos Region Syddanmark. Vi er meget bevidste om, at beslutningen ikke må få indflydelse på vores eksisterende tætte samarbejde; Region Syddanmark er fortsat en særdeles vigtig kunde for os, afslutter Michael Hermansen.

 

For yderligere information kontakt venligst

Peter Sand
Marketing & Communications, CGI Denmark
T: +45 29 48 11 12
E: peter.sand@cgi.com