Sundhed, sikkerhed og miljø

Minimer risici og forøg kravoverholdelse i hele virksomheden

Olie- og gasvirksomheders særlige produktionsform og potentielt farlige lokationer kræver en topprioritering af sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige problemstillinger. En nøglefaktor til at minimere risici og forebygge ulykker er evnen til at dele informationer i alle led af produktionen og reagere hurtigt og effektivt på hændelser. Det er også vigtigt at sikre, at medarbejderne er korrekt uddannet til at håndtere nødsituationer.

Med årtiers erfaring inden for olie- og gasindustrien forstår CGI branchens udfordringer inden for Health, Safety og Environment (HSE). Vi designer, udvikler og implementerer HSE-løsninger til store olie- og gasvirksomheder verden over. Informationsdeling og samarbejde er kernen i vores løsninger. Via samarbejdsteknologi hjælper vi vores kunder med at indhente, rapportere og overvåge HSE-relaterede aktiviteter. Det indebærer blandt andet at overholde officielle krav, organisere medarbejderne i marken og vedligeholde et bæredygtigt arbejdsmiljø – i alle aktiviteter.

Vi tilbyder

CGI’s HSE-services og -løsninger til olie- og gasindustrien omfatter vores egen IP, samt tredjeparts-HSE-systemer.

Vores vigtigste HSE-produkttilbud omfatter følgende:

  • Vantage Personnel on Board (POB): En vigtig del af styring af HSE-risici, kravoverholdelse og hændelser er effektiv ledelse af arbejdsstyrken. At holde styr på personalet i marken og sikre, at de har modtaget den rette HSE-uddannelse, er helt centralt. CGI’s eget Vantage Personnel on Board (POB)-system gør vores kunder i stand til at spore deres offshorepersonales færden og uddannelse via omfattende og sikker registrering og datadeling.
  • Synergi Life: Lige efter katastrofen med Piper Alpha-platformen i 1988 samlede et industrikonsortium af fem store energiselskaber deres ressourcer for at sikre, at en sådan tragedie ikke ville ske igen. Slutresultatet var udviklingen af Synergi Life (tidligere kaldet Synergi). Synergi Life er en stærk og omfattende risikostyringsløsning, der håndterer aktiviteter såsom hændelser, kvalitetssikring, audits, risici og bæredygtighed. CGI indgår i et partnerskab med DNV, leverandøren af Synergi Life. Sammen skræddersyr og integrerer vi den fleksible, modulopbyggede løsning til vores kunder.
  • Andre tredjepartssystemer: CGI er også en førende systemintegrator af andre tredjeparts-HSE-systemer, f.eks. RapidReach, COSHH, FOUNTAIN, PetroTechnics Sentinel PRO®, SAP EHS. Vores ekspertise gør os i stand til at anbefale, skræddersy og implementere de bedst mulige teknologiløsninger til vores kunder. 

Værdien for vores kunder

Igennem vores HSE-ekspertise og -løsninger kan store olie- og gasvirksomheder verden over få fordel af:

  • Hurtigere og mere effektiv reaktion på hændelser
  • Reducerede HSE-risici
  • Bedre overholdelse af lovgivning
  • Højere sikkerhedsniveau
  • Forøget bæredygtighed
  • Optimeret styring af arbejdsstyrken.

Hvorfor CGI?

CGI har årtiers erfaring og ekspertise med at betjene den globale olie- og gassektor og imødekomme vores kunders HSE-udfordringer. Vores dygtige HSE-eksperter forener forretningsmæssig og teknologisk viden. Vi forstår jeres problemstillinger, kan definere de fornødne krav og implementere de løsninger, der fremmer HSE-forbedringer i hele jeres virksomhed. Vores Vantage POB-løsning bliver anvendt af førende olie- og gasvirksomheder globalt, og mere end 50 olie- og gasvirksomheder udnytter vores Synergi Life rådgivningsservice. Vi har ligeledes succesfuldt udført et stort antal tredjeparts HSE-implementeringsprojekter for vores kunder.

Vi har en lang række gode resultater med at levere HSE og ser frem til muligheden for at hjælpe jeres virksomhed.