OFFENTLIG SEKTOR

Digitale services sætter borgeren i centrum og gør dem til aktive forvaltere af deres egen uddannelse, sundhed og livssituation. Bedre brug af data styrker væksten og effektiviserer den offentlige forvaltning. Agilt og effektivt er nøgleord, når vi skaber sammenhængende offentlig ... Se mere

SUNDHEDS-IT

Vi vil sætte den enkelte borger i stand til at tage ansvar for egen sundhed. Det vil vi gøre ved at understøtte både optimal behandling og sundhedsfremme for den enkelte. Det gør vi med it. It på tværs af siloer ... Se mere

BANK OG FINANS

CGI er en af de førende leverandører af moderne it-løsninger og services til den finansielle sektor. Vi er eksperter i betalingsløsninger, business proces services, application management og morgendagens løsninger til investering og porteføljestyring (wealth) - i cloud og som Software-as-a-Service. ... Se mere

FORSIKRING OG PENSION

Digital innovation sænker forsikrings- og pensionsselskabers omkostninger og øger deres konkurrenceevne. CGI hjælper med at etablere den moderne infrastruktur, der er nødvendigt for levere fuldt integrerede, digitale kundeoplevelser Se mere

INDUSTRI OG PRODUKTION

Vi leverer it-systemer, som kan varetage hele det miljø, der omgiver din produktion - MES-integration til maskiner, Shop Floor-programmer til eksekvering af produktionen, WMS-systemer til lagerpersonalet, planlægningssystemer og ERP-systemer til ledelsen. Vi understøtter Industri 4. 0 løsninger, Internet of Things, ... Se mere

DETAILHANDEL OG SERVICE

CGI hjælper detail- og servicevirksomheder med at opbygge agile forretningsmodeller og skabe vækst gennem digital transformation. Vi leverer services og løsninger, som optimerer forsyningskæden, driften og giver suveræne kundeoplevelser. Med CGI får din virksomhed et digitalt forspring, der øger konkurrenceevnen. ... Se mere

ENERGI OG FORSYNING

Energi- og forsyningsvirksomhederne skal navigere og konkurrere i et marked i konstant forandring. CGI hjælper med at holde kursen med komplette og integrerede standardløsninger – fra ERP og CRM til fjernaflæsning og afregningssystemer. Se mere

OLIE OG GAS

Olie- og gasindustrien er et krævende marked i det 21. århundrede. Svingende priser, geo-politisk usikkerhed og svært tilgængelige reserver er nogle af udfordringerne. Se mere

TRANSPORT

Vi bruger it til at flytte jeres forretning, jeres kunder og jeres varer fra A til B – og til helt nye steder, I gerne vil hen. Vi skræddersyr kort sagt intelligente transportsystemer (ITS) til jeres forretning. Se mere

POST OG LOGISTIK

CGI kan hjælpe aktører i post- og logistiksektoren med at skabe forretningsmæssige resultater - effektivisering af forsyningskæden, optimering af ordrestyring, øgede energibesparelser og forbedret kundeoplevelse. Se mere