Bez informačných systémov zabezpečujúcich zúčtovanie a fakturáciu (Billing and Invoicing) sa dnes už nezaobíde takmer žiadna spoločnosť. Sú nevyhnutné v rámci klasických podnikových obchodných procesov (dodávateľsko-odberateľské vzťahy), ale pravdepodobne ešte dôležitejšie sú v prípade zákazníckych procesov utilitných spoločností (energetika, telekomunikácie).

Popredná spoločnosť vo svete aj v SR a ČR sa preto snaží zmenami zákazníckych služieb a fakturácie dosiahnuť konkurenčné výhody. Znalosť zákazníkov, flexibilná reakcia na ich požiadavky a potreby a poskytovanie špičkových služieb sa stali hlavnými prioritami. Tieto odvetvia sa totiž stávajú stále viac konkurenčnými v dôsledku liberalizácie, deregulácie, technologického vývoja a ďalších trhových síl.

CGI disponuje stabilným tímom konzultantov, ktorí majú skúsenosti s implementáciou systémov pre zúčtovanie a fakturáciu v priemyselných podnikoch a zákazníckych systémoch utilitných spoločností vo svete a v SR a ČR. Počas našej dlhoročnej úzkej spolupráce s klientmi z mnohých odvetví sme získali znalosti, ktoré nám umožňujú lepšie porozumieť potrebám zákazníkov a vďaka tomu ponúknuť vždy optimálne riešenie.

Dokážeme navrhnúť a dodať komplexné riešenia s využitím systémov špičkových a celosvetovo overených dodávateľov.

Naše skúsenosti zahŕňajú taktiež alternatívne riešenia v podobe open source produktov, ktoré v poslednom čase získavajú stále väčšiu obľubu vďaka ich rastúcej kvalite a nízkym zriaďovacím a prevádzkovým nákladom.

Máme vybudované rozsiahle portfólio zákazníckych služieb a riešení v oblasti fakturácie, ktoré zahŕňa:

 • Komplexné zúčtovanie a fakturáciu
 • Správu pohľadávok a záväzkov
 • Správu platieb
 • Väzby na controlling, CRM, zákaznícke portály, dátové sklady (BI), finančné účtovníctvo a pod.
 • Tlače a elektronickú komunikáciu
 • Medzioperátorské vyúčtovanie
 • Spracovanie prichádzajúcich udalostí
 • Zavádzanie nových produktov a služieb
 • Analýzu, čistenie a migráciu dát

 

Riešenia a služby CGI poskytujú nasledujúce konkurenčné výhody pre našich klientov:

 • Zlepšenie efektivity podnikových a zákazníckych procesov, flexibility a kontroly
 • Efektívnejšie riadenie úverového rizika, dlhov a cash flow
 • Zlepšenie prognózy ponuky a dopytu
 • Zvýšenie spokojnosti zákazníkov
 • Uvedenie nových produktov a služieb, ktoré spĺňajú skutočné potreby zákazníkov
 • Optimalizáciu tvorby cien a fakturácie
 • Zníženie sťažností zákazníkov a ich odchodu
 • Zníženie investičných a prevádzkových nákladov

 

V spolupráci s partnermi a zákazníkmi sme vybudovali desiatky spoľahlivých riešení. Využívajú ich spoločnosti z najrôznejších odborov, napríklad z:

 • bankovníctva,
 • poisťovníctva,
 • verejnej správy a služieb,
 • energetiky,
 • distribúcie,
 • priemyslu a dopravy.

Poskytujeme služby spojené so zavádzaním, rozvojom a následnou podporou informačného systému na základe zmluvy o podpore či outsourcingu.