Naše Global Delivery Center sa venuje agilnému vývoju pre zákazníkov po celom svete už od roku 2007. Celkový počet našich členov už prekročil 240.

Zabezpečujeme celý vývojový cyklus zahŕňajúci hlavne tieto činnosti:

 • Funkčná analýza
 • Software design
 • Vývoj
 • Testovanie (unit testing, automatizované testy, akceptačné testy, ...)
 • Deployment (Continuous Delivery, DevOps, ...)
 • Maintenance
 • Projektové a tímové riadenie

Pri riadení našich projektov máme skúsenosť s radom metodík riadenia od kontraktov za pevnú cenu, ktoré dodávame metodikou Waterfall až po kontrakty dodávané podľa využitého času tímu (T&M) realizované Agilnou metodikou (SCRUM, SAFe, ...). Veľkosť projektových tímov sa pohybuje od niekoľko vývojárov až po veľké komplexné tímy - až 40 členov. Rovnako dĺžka projektov sa pohybuje od niekoľko mesiacov až po strategické partnerstvá v rámci dlhodobých programov.

Medzi hlavné technológie, ktoré pokrývame patrí :

 • Java - od backendu Spring, Hibernate, ... až po frontend Flex, Angular4, ....
 • Oracle, PL/SQL
 • C/C++
 • .NET
 • SAP

Väčšina našich projektov je dodávaná pre zahraničných zákazníkov. Máme preto bohaté skúsenosti s dodávkami v distribuovanom medzinárodnom prostredí, v ktorom je úzka spolupráca so zákazníckymi vývojovými centrami aj s ostatnými dodávateľmi po celom svete samozrejmosťou. Taktiež naše vývojové tímy bývajú rozložené v niekoľkých CGI pobočkách (Bratislava, Praha, Brno, Ostrava). Toto distribuované prostredie nám umožňuje efektívnejšie zostavovať tímy, rýchlejšie reagovať a pokrývať potreby zákazníkov.