Agilný vývoj softwaru je hlavnou službou, ktorú poskytuje oddelenie Global Delivery Center a to zákazníkom v celom svete. Vývojovými projektmi sa zaoberáme už od roku 2007 a celkový počet našich členov už prekročil 240.

 

Zabezpečujeme celý vývojový cyklus zahŕňajúci hlavne tieto činnosti:

 • Funkčná analýza
 • Software design
 • Vývoj
 • Testovanie (unit testing, automatizované testy, akceptačné testy, ...)
 • Deployment (Continuous Delivery, DevOps, ...)
 • Maintenance
 • Projektové a tímové riadenie

 

Pri riadení našich projektov máme skúsenosti s radou metodík riadenia. V minulosti najrozšírenejšiu formu kontraktov za pevnú cenu dodávame metodikou Waterfall. V poslednom období ale začínajú prevažovať kontrakty dodávané podľa využitého času tímu (T&M), ktoré riadime Agilnou metodikou (SCRUM, SAFe, ...). S Agilnou metodikou máme veľmi dobré skúsenosti a stala sa našou preferovanou formou dodávok.

Veľkosť projektových tímov sa pohybuje od niekoľko vývojárov až po veľké komplexné tímy - až 40 členov. Rovnako dĺžka projektov sa pohybuje od niekoľko mesiacov až po strategické partnerstvá v rámci dlhodobých programov.

 

Medzi hlavné technológie, ktoré pokrývame patrí :

 • Java - od backendu Spring, Hibernate, ... až po frontend Flex, Angular4, ....
 • Oracle, PL/SQL
 • C/C++
 • .NET
 • SAP

 

Väčšina našich projektov je dodávaná pre zahraničných zákazníkov. Máme preto bohaté skúsenosti s dodávkami v distribuovanom medzinárodnom prostredí, v ktorom je úzka spolupráca so zákazníckymi vývojovými centrami aj s ostatnými dodávateľmi po celom svete samozrejmosťou. Taktiež naše vývojové tímy bývajú rozložené v niekoľkých CGI pobočkách (Praha, Brno, Ostrava). Toto distribuované prostredie nám umožňuje efektívnejšie zostavovať tímy, rýchlejšie reagovať a pokrývať potreby zákazníkov.