Občania aj firmy požadujú od štátnej správy a samosprávy vyššiu kvalitu a efektivitu ich služieb. Očakávanie je, aby ponuka služieb dosiahla rovnakú úroveň ako v krajinách, ktoré zaujali vedúce miesto na poli elektronizácie verejnej správy. Cesta ku zmene súčasného stavu vedie cez tzv. Digitálnu transformáciu. Tá prinesie nie len zníženie nákladov na poskytované služby, ale aj zavedenie nových služieb do portfólia obcí a štátu, a to pri zabezpečení vysokých nárokov kladených na kybernetickú bezpečnosť. Úžitok z týchto zmien budú mať ako fyzické, tak aj právnické osoby. Rýchlosť a kvalita vybavenia ich požiadaviek bude na očakávanej úrovni, a to bez ohľadu na to, akým spôsobom bude vedená vzájomná komunikácia.

Vo verejnom sektore sa pohybujeme už dvadsať rokov. Sme pripravení vám pomôcť s návrhom systémového riešenia pre poskytovanie inovatívnych služieb vo verejnej správe, s optimalizáciou procesných postupov a nahradiť papierové médium elektronickou dokumentáciou. Práve zmeny vo všetkých troch vrstvách umožnia dosiahnuť vyššie uvedené ciele. Služby verejnej správy sa takto postupne zmenia na skutočne moderné, používateľsky prívetivé a maximálne efektívne.

Ponúkame služby predovšetkým v oblastiach:

 

Či už ste ministerstvo, úrad, či iná štátna, krajská alebo mestská inštitúcia, dokážeme vám vo vašich reformných snahách pomôcť vo všetkých častiach životného cyklu – plánovanie, realizácia, prevádzka a optimalizácia.

Medzi naše významné dodávky vo verejnej správe patrí:

  • Návrh a implementácia rozsiahleho ICT riešenia pre hladký priebeh celoštátnych maturít v Českej republike
  • Realizácia prvého projektu mestskej karty v Českej republike v západočeskej metropole v spolupráci s Plzenským holdingom a Plzenskými mestskými dopravnými podnikmi. Takzvaná Plzeňská karta sa stala bežnou súčasťou života občanov Plzne a spoľahlivo im slúži viac ako 10 rokov, počet jej používateľov neustále rastie a rozširujú sa aj poskytované služby
  • Návrh a implementácia riešenia na skenovanie a digitalizáciu umeleckých diel Národnej knihovne
  • Riadenie projektu biometrických dokladov a elektronických identifikačných dokladov vydávaných Českou republikou. Podieľali sme sa na reorganizácii IT Ministerstva vnútra a Polície ČR
  • Pripomienkovanie ICT stratégie pre štátnu spoločnosť MERO ČR, a.s.
  • Zhodnotenie vyspelosti konceptu Smart City pre mesto Plzeň.