CGI využíva interné know-how poprednej svetovej IT spoločnosti získané pri plánovaní a realizácii Smart City konceptov a projektov v Severnej Amerike a Európe.  Koncept Smart City vnímame ako formu digitálnej transformácie vo verejnom sektore, t.j. prelínanie reálneho (fyzického) sveta s kybernetickým (počítačovým) svetom.

Pre predstaviteľov miest a regiónov ponúkame nasledujúce služby:

 • Vykonávame nezávislé zhodnotenie stavu Smart City vo vašom meste či kraji
 • Navrhujeme Smart City stratégie a cestovné mapy pre realizáciu konceptu Smart City
 • Konzultujeme zavádzanie a optimalizáciu procesného riadenia konceptu Smart City
 • Implementujeme konkrétne Smart City projekty
 • Pomáhame riadiť a koordinovať projekty tretích strán

Využitím moderných technológií v každodennej praxi možno zefektívniť interakciu občana s miestnou samosprávou a ponúknuť nové alebo inovované služby, ktoré mesto či kraj zabezpečujú obyvateľom či návštevníkom. Cieľom konceptu Smart City a jednotlivých realizovaných projektov je teda vytváranie hodnôt pre občanov. CGI sa pri definovaní stratégie Smart City sústreďuje na nasledujúce témy:

 • Zvýšenie ATRAKTIVITY mesta pre obyvateľov a návštevníkov

  • rozšírenie portfólia municipálnych služieb
  • ponuka práce, vzdelávania, zábavy, bývania, dopravnej obslužnosti, …
 • Zaistenie BEZPEČIA občanov a majetku
  • Preventívne opatrenia na ochranu životov občanov
  • Ochrana hmotného i nehmotného majetku všetkých subjektov
 • Zabezpečenie trvale udržateľného ROZVOJA
  • posilnenie sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti pre starnúcu populáciu
  • uchovanie a zlepšenie životného prostredia pre budúce generácie
 • Vyššia EFEKTÍVNOSŤ procesného spracovania
  • zníženie prevádzkových nákladov mesta
  • Užšia spolupráca medzi mestskými organizáciami