RESPOND.

Riešenie okamžitých prevádzkových potrieb v dobe krízy

Táto fáza zahŕňa riešenie urgentných úloh, ktorých cieľom je sprístupnenie zdrojov a systémov, ktoré sú kriticky nevyhnutné pre zachovanie chodu spoločnosti a jej práceschopnosti.

 

 

REBOUND.

Taktické výzvy
a ako na ne v dobe po kríze

Požiadavky na trhu sa budú rapídne meniť a táto fáza zahŕňa aktivity spojené s plným obnovením ekonomiky a naštartovaním spoločenského života, zaistenie kapacít na riešenie urgentných požiadaviek, tvárou v tvár novej realite v podnikaní.

 

REINVENT.

Prestavba prevádzkových modelov a využitie nových spôsobov interakcie

Cieľom tejto fázy je rýchly posun dopredu, plná prevádzka behom krátkej doby a riešenie štrukturálnych vplyvov na konkrétny segment trhu.