Primary tabs

The Future of Work: Adapting to an Accelerated Workplace Reality

The Future of Work: Adapting to an accelerated workplace reality

Access the interactive PDF

See also our future of work page.

 

Improving Business Agility in Unprecedented Times

Improving business agility in unprecedented times

Access interactive PDF

See also our business agility page.

RESPOND.

Riešenie okamžitých prevádzkových potrieb v dobe krízy

Táto fáza zahŕňa riešenie urgentných úloh, ktorých cieľom je sprístupnenie zdrojov a systémov, ktoré sú kriticky nevyhnutné pre zachovanie chodu spoločnosti a jej práceschopnosti.

 

 

REBOUND.

Taktické výzvy
a ako na ne v dobe po kríze

Požiadavky na trhu sa budú rapídne meniť a táto fáza zahŕňa aktivity spojené s plným obnovením ekonomiky a naštartovaním spoločenského života, zaistenie kapacít na riešenie urgentných požiadaviek, tvárou v tvár novej realite v podnikaní.

 

REINVENT.

Prestavba prevádzkových modelov a využitie nových spôsobov interakcie

Cieľom tejto fázy je rýchly posun dopredu, plná prevádzka behom krátkej doby a riešenie štrukturálnych vplyvov na konkrétny segment trhu.

 

 

ZLEPŠENIE PODNIKOVEJ AGILITY

Nečakané výzvy aj príležitosti sa objavujú naprieč všetkými sektormi ako odpoveď na globálnu pandémiu. Čo je v dobe masívnych zmien potrebné zo všetkého najviac k ďalšiemu rozvoju? AGILITA.

Lídri nielenže hľadajú v tomto kritickom období nové spôsoby uvažovania a nové pracovné postupy, ale snažia sa tiež, aby ich súčasné výzvy posilnili.

Na základe výstupov z programu Voice of Our Clients spoločnosť CGI vytvorila pre lídrov v spolupráci s odborníkmi po celom svete tento materiál, ktorý zhŕňa základné praktiky tzv. agility. Materiál obsahuje naše ďalšie odporúčanie.

Interaktívne PDF tu (anglicky)

 

 

Improving business agility in unprecedented times