Primary tabs

RESPOND.

Riešenie okamžitých prevádzkových potrieb v dobe krízy

Táto fáza zahŕňa riešenie urgentných úloh, ktorých cieľom je sprístupnenie zdrojov a systémov, ktoré sú kriticky nevyhnutné pre zachovanie chodu spoločnosti a jej práceschopnosti.

 

 

REBOUND.

Taktické výzvy
a ako na ne v dobe po kríze

Požiadavky na trhu sa budú rapídne meniť a táto fáza zahŕňa aktivity spojené s plným obnovením ekonomiky a naštartovaním spoločenského života, zaistenie kapacít na riešenie urgentných požiadaviek, tvárou v tvár novej realite v podnikaní.

 

REINVENT.

Prestavba prevádzkových modelov a využitie nových spôsobov interakcie

Cieľom tejto fázy je rýchly posun dopredu, plná prevádzka behom krátkej doby a riešenie štrukturálnych vplyvov na konkrétny segment trhu.

 

 

ZLEPŠENIE PODNIKOVEJ AGILITY

Nečakané výzvy aj príležitosti sa objavujú naprieč všetkými sektormi ako odpoveď na globálnu pandémiu. Čo je v dobe masívnych zmien potrebné zo všetkého najviac k ďalšiemu rozvoju? AGILITA.

Lídri nielenže hľadajú v tomto kritickom období nové spôsoby uvažovania a nové pracovné postupy, ale snažia sa tiež, aby ich súčasné výzvy posilnili.

Na základe výstupov z programu Voice of Our Clients spoločnosť CGI vytvorila pre lídrov v spolupráci s odborníkmi po celom svete tento materiál, ktorý zhŕňa základné praktiky tzv. agility. Materiál obsahuje naše ďalšie odporúčanie.

Interaktívne PDF tu (anglicky)

 

 

Improving business agility in unprecedented times