Podľa princípov projektového riadenia je v súčasnosti riešená veľká časť rozvojových činností, ktoré stoja pred väčšinou dnešných organizácií. Kvalitným projektovým riadením tak možno dosiahnuť akékoľvek väčšie zmeny v živote firmy, organizácie alebo subjektu verejnej správy. Tento spôsob riadenia, ktorého zameraním je dosiahnutie stanovených cieľov a priorít, v sebe koncentruje znalosti a zručnosti pre plánovanie, organizovanie prípravy a následnej realizácie, zabezpečovanie a efektívne využívanie zdrojov všetkého druhu.

Naši certifikovaní projektoví manažéri majú bohaté skúsenosti s projektovým riadením a pracujú s vyspelou metodikou pre implementáciu projektov informačných technológií a dodávok akýchkoľvek iných výstupov podľa cieľov zákazníka. 

 

Sme pripravení riadiť vaše projekty, v ktorých vystupujeme v roli systémového integrátora, i tie, kde dodávateľom riešenia je tretia strana a my poskytujeme formou služby len projektový manažment.

 

CGI má dlhodobé skúsenosti s dodávkami formou waterfall, ktorá je v posledných rokoch doplnená a kombinovaná s agilným prístupom riadenia.

Naša spoločnosť sa zameriava na riadenie jednotlivých projektov, sme ale tiež pripravení u vás realizovať alebo zaviesť riadenie portfólia projektov, ktoré podporuje vybrané ciele vašej firmy alebo vašu celkovú stratégiu.