Produkty spoločnosti SAP patria medzi najlepšie hodnotené aplikácie a nástroje v kategóriách od stredných podnikov až po veľké nadnárodné korporácie.
  • Page
Poskytujeme široké spektrum služieb a riešení, ktoré dokážu pomôcť našim klientom nielen finančne, ale aj technologicky.
  • Page

Hnacím motorom rozvoja priemyslu sú moderné informačné technológie. Ich cieľom je prinášať do jednotlivých priemyslových odvetví overené postupy, ktoré zvyšujú produktivitu práce a efektivitu výrobných procesov. Otvorená spolupráca v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch či v oblasti vývoja výrobkov spolu s nástrojmi pre podporu rozhodovania a špecializovanými priemyslovými systémami vedie k znižovaniu nákladov a prináša skutočnú pridanú hodnotu.

Pre priemyselné spoločnosti na slovenskom a českom trhu sme vybudovali už desiatky podnikových informačných systémov. Sme pripravení podeliť sa o naše rozsiahle skúsenosti a spoločne nájsť riešenie, ktoré s ohľadom na vašu výrobnú náplň zaistí čo najefektívnejšie fungovanie vašej spoločnosti