Spoločnosti, ktoré prevádzkujú rozsiahlu infraštruktúru pre prenos, prepravu, distribúciu alebo skladovanie energií, musia nepretržite čeliť tlaku na stále efektívnejšiu správu prevádzkovaného majetku.
  • Page
Poskytujeme široké spektrum služieb a riešení, ktoré dokážu pomôcť našim klientom nielen finančne, ale aj technologicky.
  • Page