Lighthouse je vlastné riešenie CGI určené na vyhodnocovanie (a získavanie) polohových údajov pohyblivých zariadení. Zariadením môže byť smart mobilný telefón alebo akákoľvek pohyblivá vec, ktorú je potrebné lokalizovať a podľa požiadaviek vyhodnocovať jej pohyb a využitie. Náš analytický tím zostaví podľa vašich požiadaviek vyhodnocovacie nástroje tak, aby maximálne spĺňali Vaše biznis potreby a požiadavky. Výstupy budete dostávať v podobe, ktorá vám prinesie najvyšší možný úžitok (grafy, prehľady, dashboardy, odporúčané správanie, varovania, návrhy na optimalizáciu, napojenie na súčasné nástroje a informačné systémy).

Príklady využitia a benefity

Vyhodnocovanie informácií o pohybe zákazníkov v predajných priestoroch:

 • Zlepšenie informovanosti
 • Optimalizácia promo akcií
 • Optimalizácia rozmiestnenia tovaru
 • Individualizovaný prístup
 • Zvýšenie lojality
 • Zvýšenie obratu a rozvoj nových obchodných príležitosti
 • Zníženie skladových zásob
 • Možnosti pre vznik nových služieb a príjmov

 

Vyhodnocovanie informácií o pohybe mobilných zariadení (smart telefónov, tabletov, PC) v akomkoľvek priestore (otvorenom aj uzavretom) napr. v doprave:

 • Zistenie odkiaľ, kedy a kam prúdia cestujúci
 • Zistenie častých trás a intenzít
 • Zistenie doby čakania a príčiny vzniku dopravnej zápchy
 • Optimalizácia dopravných kapacít (ako osobnej, tak hromadných dopravných prostriedkov)
 • Zlepšenie plánovania výstavby nových liniek MHD

 

Vyhodnocovanie informácií o pohybe hnuteľných vecí (zariadení) vybavených špeciálnou nálepkou v akomkoľvek priestore (otvorenom aj uzavretom) napr. v nemocniciach, skladoch alebo rozsiahlych inventároch:

 • Zistenie odkiaľ, kedy a kam sa pohybujú
 • Spoľahlivé určenie ich aktuálnej polohy
 • Optimalizácia ich využitia
 • Zlepšenie skladového hospodárenia

 

Kontrola perimetra a dohľad nad zamestnancami:

 • Poskytovanie informácií o možnom narušení bezpečnostného perimetra – vstup neautorizovaného zariadenia
 • Zisťovanie a vynucovanie prítomnosti zamestnancov v danom momente na danom mieste (správcovia, ochranka…)

 

Sme schopní využiť vašu súčasnú infraštruktúru, na ktorú sa napojíme, prípadne vám nainštalujeme sieť našich senzorov. Lighthouse napojíme na vaše informačné systémy a zlúčime informácie do jedného centrálneho analytického nástroja, ktorý vám bude pomáhať v každodennom i strategickom rozhodovaní.