Energetika je v súčasnosti jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví. Prechod od klasických veľkých elektrární na decentralizovanú produkciu z obnoviteľných zdrojov, elektrifikácia osobnej dopravy, stále inteligentnejšie domáce spotrebiče a nasadzovanie smart elektromerov sú príklady zmien, ktoré spolu tvoria Smart Grids – koncept smart sietí. Vďaka týmto novým technológiám sú utilitné spoločnosti schopné znižovať operatívne prevádzkové náklady, zvyšovať kvalitu služieb zákazníkom, propagovať energetickú účinnosť a lepšie reagovať na požiadavky trhu a zákazníkov.

Kľúčom k tejto transformácii je rastúca konvergencia medzi prevádzkou energetických sietí a informačnými technológiami.

Ponuka CGI služieb v oblasti prevádzky moderných energetických sietí združuje riešenia a služby z celého radu súvisiacich oblastí:

Smart Grids a Smart Metering

CGI sa pohybuje v odvetví smart meraní a smart sietí od ich počiatku. Ponúkame širokú škálu riešení a znalostí zahŕňajúcu správu smart elektromerov, zaistenie komunikácie a spracovanie dát, systémy pre monitoring a riadenie obnoviteľných zdrojov, riešenia smart domov so smart spotrebičmi, databázové aplikácie, ktoré agregujú a analyzujú dáta a výkon siete. Vďaka IT nástrojom CGI sú naši zákazníci schopní poskytovať spoľahlivé služby, zlepšovať efektivitu prevádzky a znižovať náklady sebe i svojim zákazníkom.

Správa dobíjacích staníc pre elektromobily

CGI ponúka kompletné riešenie pre správu a monitoring prevádzky siete dobíjacích staníc pre elektromobily. Poskytujeme komplexný centrálny informačný systém, ktorý spĺňa náročné požiadavky na bezpečnosť, identifikáciu a autorizáciu, riadenie nabíjania, následné zúčtovanie a interoperabilitu – možnosť zdieľania infraštruktúry a transakčný clearing medzi rôznymi prevádzkovateľmi.

Monitorovanie a riadenie v reálnom čase

Ponúkame systémy SCADA, DMS, OMS a MES, nástroje umožňujúce utilitám pracovať s väčším množstvom informácií v reálnom čase. Tieto dáta sú využívané nielen pri prevádzke a ovládaní sietí, včasnej diagnostike a riešení výpadkov, ale možno ich taktiež transformovať na cenné obchodné znalosti a dosahovať optimalizáciu prevádzky a znižovanie prevádzkových nákladov.

Neponúkame len naše vlastné riešenia, ktoré vo svete získali rad ocenení, ale taktiež inovatívne riešenia našich partnerov. Portfólio v oblasti prevádzky energetických sietí ďalej zahŕňa obchodné a procesné poradenstvo, systémovú integráciu a služby IT outsourcingu.

Prečo CGI?

  • V roku 2014 bola CGI vyhlásená spoločnosťou IDC za lídra v oblasti Smart Grids.
  • Spoločnosť CGI vystupovala ako kľúčový IT partner Smart Grids projektov napríklad InovGrid v Portugalsku a Low Carbon London vo Veľkej Británii.
  • Systémy CGI spravujú tisíce dobíjacích staníc pre elektromobily v rámci holandskej celonárodnej siete e-laad.nl.