CGI je celosvetovo silný a spoľahlivý partner pre viac ako 200 poisťovní a ponúka kompletné portfólio vlastných i partnerských riešení. CGI pravidelne diskutuje so svojimi klientmi na témy trhových  trendov, dokáže tak pripraviť riešenia vhodné pre dnešné i budúce poisťovne. Trh poisťovníctva prechádza v súčasnej dobe významnou zmenou súvisiacou s tlakom na pokračujúcu digitalizáciu predajných a obslužných kanálov so zvyšujúcimi sa nárokmi klientov na užívateľský komfort. S tým, ako pokračuje digitalizácia, sa zásadne zvyšuje i význam kybernetických hrozieb. Pokračuje tlak na znižovanie nákladov a na druhú stranu na hľadanie nových obchodných modelov súvisiacich najmä s očakávaním od technológií internetu vecí IoT.

CGI implementuje riešenia adresujúce všetky vyššie zmienené trendy naprieč všetkými oblasťami poistenia:

Informačný systém pre poisťovníctvo

TIA informačný systém

Aby CGI rozšírila svoju ponuku pre poisťovne, vytvorila silné exkluzívne partnerstvo s TIA Technology A/S pre región strednej Európy s cieľom ponúkať moderný informačný systém pokrývajúci kompletné potreby poisťovní.

Informačný systém pre poisťovníctvo

Informačný systém pre poisťovne od TIA podporuje všetky druhy poistení, všetky bežné distribučné kanály a obsahuje funkcionality pre poistné zmluvy, likvidácie, tvorbu produktov, správu klientov, správu financií a účtovníctvo. Technicky je TIA systém založený na moderných Oracle technológiách.

Vďaka svojej modernej architektúre a vysokej miere konfigurovateľnosti skracuje systém TIA čas pre zavádzanie nových produktov na trh a znižuje náklady na vlastníctvo. Užívateľom prináša moderné užívateľské prostredie, ktoré zlepšuje užívateľský zážitok.

 

Prečo CGI

CGI patrí k dlhoročným spoľahlivým partnerom poisťovní, rozumie ich potrebám a má silný tím s obchodnými a technickými skúsenosťami v poisťovníctve:

  • CGI pracuje pre 7 z 10 najväčších globálnych poisťovní
  • V CGI pracuje viac ako 4700 špecialistov zameraných len na poisťovníctvo
  • Celkový počet CGI klientov v poisťovníctve presahuje 200
  • CGI dodáva 16 vlastných softwarových poisťovníckych riešení
  • Ratabase, jedno z týchto riešení, má cez 100 úspešných implementácií v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti, ale i v oblasti životného poistenia
  • CGI je dlhodobým „Premium Solution partner“ TIA a exkluzívnym partnerom pre strednú Európu

 

 

Prečo TIA

TIA patrí už viac ako 25 rokov k vedúcim dodávateľom poisťovníckych informačných systémov s viac ako tisíc zamestnancami.

  • TIA má viac ako 60 úspešných implementácií na 6tich kontinentoch v najvýznamnejších poisťovniach
  •  V regióne strednej Európy má TIA 11 úspešných implementácií
  • V Litve má TIA vývojové a kompetenčné centrum, s ktorým CGI úzko spolupracuje

Brožúra v PDF k stiahnutiu (Anglicky):

 

cgi-in-insurance_0.pdf.png