Narastajúca globalizácia konkurencie, pribúdajúce regulačné požiadavky, zvyšujúce sa nároky používateľov, obmedzenia výdavkov na prevádzku a rozvoj IT – to sú len niektoré z výziev, ktoré musí CIO v súčasnosti riešiť. S podporou CGI nemusí mať z takých úloh obavy. Pomáhať zvládnuť našim klientom tieto prekážky je náš denný chlieb. S rastom významných oblastí ako je cloud computing, virtualizácia a mobilita je CGI presne tou spoločnosťou, ktorá v tejto oblasti môže svojim klientom významne pomôcť. CGI má technológie, procesy a skúsených konzultantov, teda prvky, ktoré klienti potrebujú k transformácii svojho IT tak, aby dosiahli vysokú pridanú hodnotu pri primeraných nákladoch.

Na poli IT infraštruktúry ponúkame široké portfólio služieb, medzi ktoré patrí:

  • podpora pri prevádzkovaní dátových centier,
  • pomoc pri prechode do cloudového prostredia,
  • konzultácie a implementácia opatrení v oblasti sieťovej bezpečnosti.

Pomôžeme vám dosiahnuť maximálnu efektívnosť prevádzky IT infraštruktúry s využitím moderných technológií a prístupov v tejto oblasti.

Ponúkame silné zázemie globálnej spoločnosti, unikátne znalosti podnikových a IT procesov a v neposlednom rade aj praktické skúsenosti. Inovácie, rýchle zavádzanie svetových trendov a dôraz na štandardizáciu nám umožňujú prinášať nákladovo efektívne riešenia.