Zúčtovanie a fakturácia

Bez informačných systémov, ktoré zabezpečujú zúčtovanie a fakturáciu (Billing and Invoicing) sa už dnes nezaobíde takmer žiadna spoločnosť. Zabezpečenie týchto funkcionalít je nevyhnutné nielen v rámci klasických podnikových obchodných procesov (dodávateľsko-odberateľské vzťahy), ale najmä v prípade zákazníckych procesov utilitných spoločností (energetika, telekomunikácie).

Popredné spoločnosti vo svete aj na Slovensku sa preto usilujú zmenami zákazníckych služieb a fakturácie dosiahnuť konkurenčné výhody. Znalosť zákazníkov, flexibilné reakcie na ich požiadavky a potreby a poskytovanie špičkových služieb sa stali hlavnými prioritami. Tieto odvetvia sa totiž stávajú čoraz viac konkurenčnými v dôsledku liberalizácie, deregulácie, technologického vývoja a ďalších trhových síl.

CGI disponuje stálym tímom konzultantov, ktorí majú skúsenosti s implementáciou systémov na zúčtovanie a fakturáciu v priemyselných podnikoch a zákazníckych systémoch utilitných spoločností vo svete a na Slovensku. Počas našej dlhoročnej úzkej spolupráce s klientmi z mnohých odvetví sme získali znalosti, ktoré nám umožňujú lepšie porozumieť potrebám zákazníkov a vďaka tomu ponúknuť vždy optimálne riešenie.

Dokážeme navrhnúť a dodať komplexné riešenia s využitím systémov špičkových a celosvetovo overených dodávateľov ako je SAP, Oracle, Amdocs, Ericsson, CSG.

Naše skúsenosti zahŕňajú tiež alternatívne riešenie vo forme open source produktov, ktoré sa v poslednej dobe stávajú čoraz viac obľúbenými vďaka ich rastúcej kvalite a nízkym obstarávacím a prevádzkovým nákladom.

Máme vybudované rozsiahle portfólio zákazníckych služieb a riešení v oblasti fakturácie, ktoré zahŕňa:

 • Komplexné zúčtovanie a fakturáciu
 • Správu pohľadávok a záväzkov
 • Správu platieb
 • Väzby na controlling, CRM, zákaznícke portály, dátové sklady (BI), finančné účtovníctvo a pod.
 • Tlač a elektronickú komunikáciu
 • Medzioperátorské vyúčtovanie
 • Spracovanie prichádzajúcich udalostí
 • Zavádzanie nových produktov a služieb
 • Analýza, čistenie a migrácia dát

Riešenia a služby CGI poskytujú nasledujúce konkurenčné výhody pre našich klientov:

 • Zlepšenie efektivity podnikových a zákazníckych procesov, flexibility a kontroly
 • Efektívnejšie riadenie úverového rizika, dlhov a cash flow
 • Zlepšenie prognózy ponuky a dopytu
 • Zvýšenie spokojnosti zákazníkov
 • Uvedenie nových produktov a služieb, ktoré spĺňajú skutočné potreby zákazníkov
 • Optimalizácia tvorby cien a fakturácia
 • Zníženie počtu sťažností zákazníkov a ich odlivu
 • Zníženie investičných a prevádzkových nákladov

V spolupráci s partnermi a zákazníkmi sme vybudovali desiatky spoľahlivých riešení, ktoré využívajú spoločnosti z najrôznejších odborov, napríklad z bankovníctva, poisťovníctva, verejnej správy, energetiky, verejných služieb, distribúcie, priemyslu a dopravy.

Poskytujeme služby spojené so zavádzaním, rozvojom a následnou podporou informačného systému na základe zmluvy o podpore či outsourcingu.