Vývoj a testovanie - to sa vykonáva ihneď po dokončení projektu, že?

Môže to tak byť, ale my si myslíme, že lepšie je začať čo najskôr - porozumieť vašej práci a tomu, čo chcete dosiahnuť, a potom spoločne dospieť k správnemu výsledku. Príliš často prichádza rad na testovanie až na konci projektu a ak sa zistia problémy, dochádza k oneskoreniu a riešenie môže byť nákladné.

Od manuálneho testovania (vrátane prostredia agilného vývoja), testov použiteľnosti, výkonnosti, automatizácie testov až po komplexné riešenie prechodu pomocou rôznych modelov riešení od onshore po offshore v kombinácii, ktorá vyhovuje vašej prevádzke - naši odborníci na testovanie softvéru to všetko už robili a majú bohaté skúsenosti. A práve preto sme pyšní na to, že im môžeme hovoriť odborníci.

Skrátka, môžeme vám pomôcť - na obmedzení rizík nám záleží tak isto ako vám. A o to práve ide.

V rámci projektu ARM sa podieľame na vývoji a správe CGI produktu pre Asset and Resource Management (správa majetku a zdrojov). Je to vlastný produkt CGI, teda spadá do kategórie Intellectual Property. S použitím rôznych vývojových nástrojov a programovacích jazykov dodávame softvér, ktorý zákazníkom vlastniacim veľké distribučné siete (energetika, utilities) umožňuje rozvíjať ich distribučné sústavy, plánovať servisné zásahy, správu majetku a zdrojov. Dĺžka životného cyklu hlavných verzií sa pohybuje v rozpätí niekoľkých rokov. Vďaka spolupráci so zákazníkmi úspešne kombinujeme vlastný vývoj nových funkcií a zakomponovanie zmenových požiadaviek iniciovaných samotnými zákazníkmi. Okrem klasického waterfall modelu sme najnovšie začali experimentovať aj s využitím Agile SCRUM prístupu. Všetky aktivity prebiehajú v úzkej spolupráci s ďalšími produktovými centrami v USA a Indii. Ide teda o riadený vývoj naprieč niekoľkými časovými pásmami, národmi a kultúrami.

Okrem klasického vývoja nového softvéru, prípadne zmenových požiadaviek, sa staráme o inštalácie u zákazníkov tiež formou Maintenance & Support zmlúv. Znamená to, že k aktivitám súvisiacim s vývojom (dizajn, technická a funkčná analýza, písanie zdrojového kódu, unit testovanie a integračné testovanie) vykonávame navyše aj softvérovú podporu, čím poskytujeme riešenie problémov, ktoré zákazníci reportujú prostredníctvom zákazníckeho portálu. Z procesného hľadiska ide o replikáciu zákazníckych problémov na vlastných testovacích prostrediach tak, aby tímy na našej strane získali detailnejšie informácie o neštandardnom správaní produktu. Zároveň takýto postup overuje, či majú zákazníci svoju inštaláciu správne nakonfigurovanú. Ak sa ukáže, že ide o softvérovú chybu, naše tímy prevezmú požiadavku a na základe priorít hľadajú riešenie na uspokojenie potrieb zákazníkov. Samozrejmosťou je starostlivé otestovanie dodávaného softvéru, či už ide o pravidelný release alebo o záplatu na konkrétnu chybu.

Z hľadiska projektového riadenia ide v tomto prípade o kombináciu niekoľkých činností, ktorými sú správa lokálnych tímov pre vývoj a podporu zákazníkov, komunikácia a koordinácia s ostatnými produktovými centrami, komunikácia a reporting pre produktové vedenie v USA a interný reporting v rámci lokálnej BU.

CGI CS&EE sa podieľa aj na vývoji a podpore celosvetovo nasadzovanej brány na automatické spracovanie veľkoobjemových a hromadných platobných príkazov. Systém CGI LAPS je schopný spracovať viac ako 50 miliónov transakcií za hodinu a je založený na adaptabilnej architektúre, vďaka ktorej naši zákazníci môžu ponúkať celý rad platobných služieb na rôznych úrovniach pomocou jednotného systému. CGI LAPS podporuje množstvo bankových entít v mnohých krajinách, časových pásmach a jazykoch, vďaka čomu je možné konsolidovať platobné riešenia a mnoho legacy platobných systémov rýchlo a transparentne nahradiť jednotným LAPS hubom. Vývoj systému prebieha na základe modernej SOA aplikačnej architektúry medzinárodným tímom.