Verejný sektor

Vo verejnom sektore sa pohybujeme už dvadsať rokov. Štátna aj verejná správa je v súčasnosti pod veľkým reformným tlakom a zároveň aj pod narastajúcim drobnohľadom verejnosti. Očakávania sú obrovské - kvalita i efektivita poskytovaných služieb musí rásť a dosahovať medzinárodné štandardy. Naopak náklady na poskytované služby by mali klesať, a to predovšetkým v dôsledku tlaku na znižovanie schodku štátneho rozpočtu. Vysoké požiadavky kladené na otvorenosť, transparentnosť a najmä bezpečnosť sú dnes už samozrejmosťou.

Dobre poznáme súčasné reformné zámery verejnej správy, jej snahu o zvyšovanie efektivity, znižovanie nákladov aj o skvalitnenie služieb vo vzťahu k občanom.

Sme schopní navrhnúť špecifické IT riešenia, procesné postupy aj organizačné štruktúry, ktoré umožnia dosiahnutie vyššie uvedených cieľov tak, aby sa verejná správa na Slovensku postupne premenila na skutočne modernú, maximálne elektronizovanú a efektívnu službu verejnosti. Dodávame:

 • Informačné systémy
 • Zdieľané služby
 • Digitalizačné riešenia
 • Správu pamäťových objektov
 • Správu dát
 • Systémy vymáhania pohľadávok
 • Riešenia pre eHealth
 • Implementácie IT Governance

Či už ste ministerstvo, úrad alebo iná inštitúcia, dokážeme vám vo vašich reformných snahách pomôcť vďaka širokému spektru služieb a produktov, ktoré ponúkame.

Viete, že:

 • sme projektovali a v súčasnosti aj prevádzkujeme rozsiahle IT riešenie pre hladký priebeh celoštátnych maturít v Českej republike?
 • prvý projekt mestskej karty v Českej republike sme realizovali v západočeskej metropole v spolupráci s Plzenským holdingom a Plzenskými mestskými dopravnými podnikmi? Takzvaná Plzenská karta sa stala bežnou súčasťou života plzenských občanov a spoľahlivo im slúži už niekoľko rokov, počet jej užívateľov stále rastie a rozširujú sa aj poskytované služby.
 • sme prispôsobili informačný systém SAP špecifickým podmienkam regionálnej verejnej správy v Českej republike a toto riešenie nasadili už v dvoch veľkých mestách?
 • sme Ministerstvu financií Slovenskej republiky poskytli konzultačné služby a pomohli mu tak stať sa vzorom progresívnej a vysoko efektívnej organizácie verejnej správy?
 • sme pre Kráľovskú prokuratúru Anglicka a Walesu vybudovali prvý celoštátny systém na správu kriminálnych prípadov? Prostredníctvom tohto systému je ročne podaných cez milión žalôb.
 • sme pre vládu austrálskeho Nového Južného Walesu vybudovali systém na správu zdravotníckych záznamov?
 • Wiltshire Council, britský zjednotený úrad miestnej samosprávy, založený v roku 2009, už vďaka zdieľaným službám šetrí viac ako 5 miliónov libier ročne?
 • britský úrad Barnsley Council so 7 500 zamestnancami šetrí viac ako 2 milióny libier ročne, a to vďaka zavedeniu našich zdieľaných služieb a procesov riadenia zmien, ktoré nepredstavovali vysokú investíciu?
 • prevádzkujeme systém, ktorý umožňuje prácu britských úradov zaoberajúcich sa ochranou verejného zdravia a bezpečnosti?
 • budujeme IT infraštruktúru pre "nemocnice budúcnosti" vo Veľkej Británii?
 • tri štvrtiny obyvateľov Holandska podávajú daňové priznanie prostredníctvom našej aplikácie?
 • sme jedným z lídrov v oblasti biometrie? Využívame skúsenosti z významných projektov v mnohých európskych krajinách.