Údržba a podpora prevádzky IS

Súčasťou našej ponuky implementácie informačných systémov je aj ponuka širokej škály režimov podpory podľa potrieb zákazníka – aplikácií, ako aj infraštruktúry. Podpora je dodávaná v sídle zákazníka aj vzdialene, pričom využívame moderné komunikačné technológie.

Podporu realizujeme prostredníctvom Centra podpory zákazníkov (CPZ), čo je organizácia CGI, ktorú tvorí tím sídliaci v prevádzkovej centrále firmy, a tá dynamicky využíva relevantných pracovníkov celej spoločnosti na riešenie oprávnených servisných požiadaviek. Pomocou Service Desku systému CPZ prijíma a eviduje požiadavky zákazníkov 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.

Podpora systému zahŕňa:

  • príjem a spracovanie požiadaviek prostredníctvom Service Desku,
  • prístup k informáciám o stave riešenia požiadaviek,
  • na základe dohody so zákazníkom stanovenú dobu prevádzky a odozvy na požiadavky zákazníka (SLA),
  • konzultačnú podporu aplikácií - analýzu problému, návrh postupu a vyriešenia problému,
  • konzultačnú podporu infraštruktúry - analýzu problému, návrh postupu a vyriešenia problému,
  • preventívne zákroky nevyhnutné na bezproblémový chod systémov (profylaxe),
  • riešenie zmenových požiadaviek podľa želania zákazníka, t.j. rozšírenie či úpravy funkcionality dodaných riešení, vývoj nových komponentov apod.,
  • mesačný reporting stavu čerpania podpory.