Telekomunikácie a média

Telekomunikačný sektor prechádza obdobím rýchlych zmien. Trh sa mení vďaka postupujúcej medzinárodne riadenej konsolidácii, vstupu ďalších konkurentov na trh aj prenikaniu komunikácií a médií do nových oblastí ekonomiky.

Základnými predpokladmi pre rast a úspech firmy v tomto odbore sú dnes inovácie a vysoká efektivita prevádzky. Nejedná sa iba o schopnosť poskytovať napríklad plne konvergentné služby, ale rozhodujúca je aj rýchlosť pri vytváraní nových produktov a ich uvádzanie na trh.

Spoločnosti potrebujú dokonalý prehľad o každom zákazníkovi, a ten im dokážu sprostredkovať moderné flexibilné systémy riadenia vzťahov so zákazníkmi. Na nové mobilné širokopásmové online služby sú kladené vysoké nároky v oblasti bezpečnosti aj kvality, zároveň musí byť služba efektívna pre bežných zákazníkov. Stále viac sa prejavuje nevyhnutnosť konsolidácie existujúcich IT systémov alebo nasadenie novej generácie prostredia podporujúceho vývoj a riadenie nových služieb.

Máme bohaté skúsenosti s riešeniami pre telekomunikačný sektor z českých, ako aj zo zahraničných projektov. Naše riešenia sú výkonné, pružné, flexibilné a zároveň prevádzkovo úsporné.

Viete, že :

  • auditujeme všetky naše kritické riešenia u telekomunikačných operátorov v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku i Poľsku, lebo vieme, akú cenu by musel klient zaplatiť, keby stratil dôveru svojich zákazníkov?
  • cez nami nasadené systémy provisioningu sa aktivujú telekomunikačné služby, a mediačnými systémami prechádzajú najdôležitejšie dáta u najväčších operátorov v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Chorvátsku a ďalších európskych krajinách?
  • sme vykonali nasadenie a úspešné migrácie kľúčových billingových systémov v Českej republike, na Slovensku, v Macedónsku a ďalších krajinách?
  • sme úspešne nasadili komplexné systémy CRM u operátorov na Slovensku, v Maďarsku, vo Veľkej Británii a ďalších krajinách?
  • nami nasadené systémy na správu komunikačnej infraštruktúry pomáhajú s prevádzkou operátorom na Slovensku a v Poľsku?
  • naši architekti dokonale poznajú odvetvové riešenie SAP, ktoré prevádzkujú telekomunikační operátori?
  • pomáhame s riešeniami v oblasti bezpečnosti najväčším operátorom v Českej republike a na Slovensku?