Retail a služby

Narastajúce očakávania zákazníkov a globalizácia a konsolidácia trhu v kombinácii s náročným ekonomickým prostredím tlačí predajcov a spoločnosti prevádzkujúce spotrebný maloobchod k premýšľaniu o budúcej podobe svojho podnikania. Ukazuje sa, že úspešné spoločnosti musia lepšie rozumieť správaniu zákazníkov, byť s nimi v neustálom kontakte a vytvárať nové zdroje príjmov prostredníctvom inovácie výrobkov a služieb a zefektívnením dodávateľského reťazca, to všetko pri dôraze na znižovanie nákladov.

Podobne ako v ostatných odvetviach sa obchodníci snažia maximálne využiť existujúce investície do infraštruktúry. Efektívne využívanie informačných systémov v oblastiach ako je doprava môže nielen znížiť prevádzkové náklady až o 10 %, ale tiež optimalizovať tok zásob a tým uvoľniť kapacity bez väčších nárokov na dodatočné investície. Vďaka tomu, že spoločnosť CGI má silnú pozíciu v oblasti riešení pre riadenie dopravy a hlboké znalosti a skúsenosti v odbore, môžeme maloobchodníkom pomôcť zlepšiť organizáciu ich prevádzky pri súčasnom znížení nákladov.

Maloobchodu a predajcom spotrebného tovaru pomáha CGI prispôsobiť sa a ostať konkurencieschopnými, a to vďaka obchodnej a technologickej transformácii. Navrhujeme, zavádzame a spravujeme komplexné maloobchodné systémy, ktoré sú základom úspechu na dnešnom meniacom sa trhu. Naše komplexné služby a riešenia umožňujú organizáciám potrebnú zmenu v oblastiach, ako sú analýzy a business intelligence, mobilný obchod, CRM, riadenie dodávateľského reťazca, digitalizácia a riadenie skladov, e-commerce, plánovanie podnikových zdrojov a užšia spolupráca so spotrebiteľmi.

Skúsenosti a odborné znalosti

  • Pôsobíme ako poskytovateľ služieb pre viac ako 250 firiem a korporácií z oblasti maloobchodu vrátane niektorých najväčších svetových maloobchodných značiek.
  • Máme rozsiahle znalosti problematiky a zamestnávame viac ako 1000 profesionálov, ktorí sa venujú firmám pôsobiacim v maloobchode a oblasti spotrebného tovaru.
  • Poskytujeme plný outsourcing služieb pre maloobchodníkov, ako aj pre firmy, ktoré skladujú, distribuujú alebo vyrábajú spotrebný tovar.

Riešenie pre retail a služby