Projektové riadenie

V dnešnej dobe, kedy existenčnou nutnosťou firiem je ponúkať na trhu kvalitné produkty, riešenia alebo služby čo najrýchlejšie, ale hlavne skôr ako konkurencia, je spolupráca so skúseným partnerom v oblasti systémovej integrácie a projektového manažmentu kľúčová. O budúcnosti celej spoločnosti môže totiž často rozhodnúť aj pár mesiacov sklzu na projekte implementácie informačných technológií.

Naši certifikovaní projektoví manažéri majú bohaté skúsenosti s projektovým riadením a pracujú s vyspelou metodikou pre oblasť implementácie a auditu projektov informačných technológií, a to vrátane tých, ktorých cieľom je outsourcing niektorých častí ICT (informačných a komunikačných technológií). Sme pripravení riadiť aj vaše projekty, a to tie, v ktorých vystupujeme v úlohe systémového integrátora, ako aj tie, kedy dodávateľom riešení je tretia strana a my poskytujeme formou outsourcingu iba projektový manažment.

S využitím princípov projektového riadenia je v súčasnej dobe riešená veľká časť rozvojových činností, pred ktorými organizácie a firmy dnes stoja. Kvalitným projektovým riadením možno dosiahnuť akékoľvek väčšie zmeny v živote firmy, organizácie alebo subjektu verejnej správy. Tento spôsob riadenia, ktorého hlavným cieľom je dosiahnutie stanovených priorít, v sebe sústreďuje znalosti a zručnosti plánovania, organizovania, zabezpečovania a efektívneho využívania zdrojov všetkého druhu.

Najať si skúsenú spoločnosť alebo projektového manažéra formou outsourcingu je voľba, ktorá sa rozhodne oplatí. Pri outsourcingu kompletnej dodávky alebo projektového riadenia vám dodáme dve typické riešenia projektov - a to riešenie podľa časového plánu, ktoré neprekročí plánované požiadavky na zdroje, ako aj najlepšie možné riešenie za daných podmienok - vo vyhradenom čase a s obmedzenými zdrojmi.

Projektoví manažéri našej spoločnosti sa zameriavajú na dodávku jednotlivých projektov, sme však pripravení u vás realizovať alebo zaviesť aj riadenie portfólia projektov, ktoré podporujú vybrané ciele vašej firmy alebo vašu celkovú stratégiu.

Viete, že:

  • sme poskytovali projektové riadenie a projektovú kanceláriu v projekte vybudovania IT infraštruktúry a riešenia cestovných dokladov s biometrickými prvkami pre Státní tiskárnu cenin? V tomto projekte bolo našou úlohou riadiť subdodávateľa a dbať na to, aby harmonogram aj rozpočet boli plnené. A to sa nám podarilo.
  • spoločne s Deloitte&Touche zastupujeme Ředitelství silnic a dálnic ČR pri riadení ich projektov elektronického mýta? A že aj vďaka tomu je účinnosť výberu mýta vyššia ako 99,5 %?