Outsourcing

Chcete byť o krok pred konkurenciou? Potom zverte svoje procesy, systémy a riešenia odborníkom a svoju pozornosť nasmerujte na podstatu vášho podnikania.

Jednou zo základných priorít všetkých organizácií je dosahovanie dlhodobých strategických cieľov pri súčasnom zefektívnení prevádzky. Využitie služieb outsourcingu je strategickým rozhodnutím, ktoré vedie k naplneniu tohto cieľa. Outsourcing prináša flexibilitu potrebnú v rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí, ako aj ekonomickú predvídateľnosť, nevyhnutnú na realizáciu stanovených cieľov. Zvládnete viac a s menším úsilím. Vaše procesy budú optimálne nastavené pre efektívne fungovanie spoločnosti a navyše môžete znížiť aj aktívne riadiť mieru rizika.

Sme špičkovým poskytovateľom outsourcingových služieb. Vieme pružne zareagovať na požiadavky firiem a inštitúcií, ktoré potrebujú na svoju každodennú činnosť zabezpečiť spoľahlivú prevádzku informačnej infraštruktúry. Súčasťou našich služieb je aj outsourcing podnikových procesov na lokálnej aj globálnej úrovni, vrátane úplného prevzatia zodpovednosti za procesné spracovanie. Samozrejmosťou pre nás je aj zmluvne garantovaný rozsah a kvalita.

Ponúkame vám silné zázemie globálnej spoločnosti, unikátne znalosti podnikových a IT procesov a v neposlednom rade aj praktické skúsenosti z najvýznamnejších trhových sektorov. Inovácie, rýchle zavádzanie svetových trendov (ako je napríklad cloud computing) a dôraz na štandardizáciu nám umožňujú prinášať nákladovo efektívne riešenia s vysokou pridanou hodnotou.