KARIÉRA

Sme popredná globálna firma v oblasti IT konzultácií a služieb založená v roku 1976. V CGI budete vždy na prvom mieste. Vyberte si svoju pracovnú príležitosť.

KARIÉRA
Voľné pozície
Viacej o kariére
Výberové konanie
Odmeňovanie a benefity

CGI si bola vždy vedomá toho, že zamestnanci sú tým najcennejším, čo má. Podnecujeme našich zamestnancov, aby si kládli ambiciózne ciele, a pomáhame im, aby rozvíjali svoj talent a schopnosti. Pokladáme za dôležité, aby každý rozumel firemnej stratégii a mal jasnú predstavu o tom, ako naplnenie tejto stratégie prinesie i jemu osobne profesionálny a kariérny rast.