ERP SAP

ERP SAP

Produkty spoločnosti SAP patría medzi najlepšie hodnotené aplikácie a nástroje v kategóriách od stredných podnikov až po veľké nadnárodné korporácie. Spoločnosť CGI Slovakia sa okrem iného špecializuje na produkty SAP, o čom svedčí jej tím zložený z viac ako 100 konzultantov a programátorov pre oblasť SAP a tiež skutočnosť, že CGI je certifikovaným SAP partnerom pre predaj produktov a riešenie (Value Added Reseler) a ich podporu a údržbu (Support Partner).

CGI má dlhoročné skúsenosti s produktmi a aplikáciami spoločnosti SAP, najmä v oblasti:

 • ERP - Enterprise Resource Planning - riadenie podnikových zdrojov
  • Moderný a plne integrovaný základný stavebný kameň pre vaše podnikové procesy ako sú
   • Finančné agendy
    • Účtovníctvo, vrátane možnosti paralelného vedenia IFRS a lokálneho GAAP
    • Manažérske účtovníctvo – controlling
    • Majetkové agendy
    • Riadenie rozpočtov
    • Správa a údržba nehnuteľností vrátane nájmov a prenájmov
   • Logistické agendy
    • Materiálové hospodárstvo
    • Nákup
    • Skladovanie
    • Predaj
    • Riadenie kvality
    • Výroba
   • Agendy ľudských zdrojov
    • Evidencia zamestnancov vrátane organizačnej štruktúry
    • Mzdy
    • Vzdelávanie
   • Workflow
   • Celý rad ďalších funkcionalít naprieč celým systémom
 • CRM - Customer Relationship Management - riadenie vzťahu so zákazníkmi
  • Inovatívny a vysoko produktívny nástroj, ktorým efektívne a rýchlo získate nových a udržíte si existujúcich zákazníkov. Tento nástroj bude pružne podporovať:
   • Marketing
   • Predaj vašich produktov a služieb
   • Zákaznícky servis
   • Riadenie partnerských kanálov
   • Riadenie komunikačného centra
   • Riadenie obchodnej komunikácie
   • Riadenie podpory predaja
 • SRM - Supplier Relationship Management - riadenie vzťahu s dodávateľmi
  • Systém pre rozšírenú podporu nákupných procesov, ktorý vám umožní efektívne spravovať a riadiť vaše vzťahy s dodávateľmi, čo prináša úsporu výdavkov v oblasti nákupu. Na toto vám môže slúžiť:
   • Spolupráca s dodávateľmi prostredníctvom elektronickej komunikácie a ich hodnotenie
   • Operatívny nákup (e - Procurement)
   • Strategický nákup (Sourcing)
   • Workflow
 • IS - U - Industry Solution for Utilities - odvetvové riešenie pre utilitné spoločnosti
  • Riešenie na podporu procesov energetických spoločností - od spracovania merania, riadenia odpočtov, správy prístrojov, fakturácie energií i súvisiacich služieb, riadenia pohľadávok až po komunikáciu na energetickom trhu. ISU je úzko integrované so SAP CRM, v rámci ktorého je realizovaná podpora riadenia vzťahu so zákazníkmi, špecificky zameraná na energetické prostredie.
 • IS - T ( RM - CA ) - Industry Solution for Telecommunication - odvetvové riešenie pre telekomunikačné spoločnosti
  • Robustné, dynamické a efektívne riešenie pre správu, údržbu a vymáhanie pohľadávok a záväzkov vzniknutých z telekomunikačných služieb postavené na základnej funkcionalite FI - CA.
 • BI / BW - Business Intelligence / Business Warehouse
  • Riešenie Business Intelligence poskytuje historické, súčasné aj prediktívne zobrazenie obchodných operácií na základe dát získaných z dátového skladu (úložisko informácií) alebo priamo z prevádzkových systémov. Bežné funkcie BI aplikácií zahŕňajú OLAP, reporting, podporu analýz, prehľadové zobrazenie (dashboard, balanced scorecard), dolovanie dát, podnikové riadenie výkonnosti (CPM) a prediktívne analýzy.
  • Riešenie SAP Business Warehouse (SAP BW), založené na platforme SAP NetWeaver Business Intelligence je plne integrované do portálového riešenia reprezentovaného produktom SAP Enterprise Portal (SAP EP). Dátový sklad postavený na produkte SAP BW je tiež úzko integrovaný so systémami SAP Enterprise (ako napr. ERP, CRM, SRM a pod.). Ďalšou jeho výhodou je, že obsahuje preddefinované riešenie Business Content, ktoré poskytuje už prednastavené štruktúry na implementáciu reportingu.
 • Rodina produktov Business Object - inovatívne riešenie, ktoré umožňuje prácu s neštruktúrovanými informáciami a presúva prácu s informáciami z rúk IT do rúk bežných užívateľov.
  • Dashboards - efektívne a užívateľsky veľmi prívetivé prostredie pre vizualizáciu a okamžité vyhodnotenie dát prostredníctvom dynamických grafov, budíkov, meradiel a tabuliek.
  • Web intelligence - umožňuje užívateľom flexibilné odpovede na ich obchodné otázky, obsahuje intuitívne ad-hoc nástroje pre ad-hoc výkazníctvo a interaktívne analýzy, a to nielen na webe alebo počítači, ale tiež v mobilnom zariadení.
  • Cristal Reports - výkonná, užívateľsky prívetivá aplikácia, ktorá vám pomôže získať informácie pre správne rozhodnutie v správnom čase a v správnom formáte.
  • BPC - Business Planning and Consolidation - riešenie určené na efektívne plánovanie a konsolidáciu vrátane robustného schvaľovacieho procesu. Toto riešenie vám umožní kvalitne a rýchlo plánovať a konsolidovať bez ohľadu na to, v koľkých a akých systémoch sú zdrojové dáta uložené.
 • MP - Mobile Platform - moderná a robustná mobilná platforma, plne integrovaná s produktmi SAP, ktorá vám zabezpečí vysoko efektívnu prácu vašich zamestnancov, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú a aké činnosti vykonávajú.
 • A celý rad ďalších produktov a riešení na platforme SAP.

V oblasti SAP vám CGI ponúka kvalitný mix funkčných a technických zručností, vyvážený pomer senior konzultantov, odborníkov na strednej úrovni a junior konzultantov v širokej škále služieb:

 • Plný outsourcing vašich IT služieb
 • Dlhodobú podporu a údržbu vašich systémov
 • Prípravu, návrh a implementáciu dlhodobej stratégie nielen pre oblasť SAP
 • Procesnú a systémovú optimalizáciu a automatizáciu
 • Implementáciu nových systémov/riešení
 • Upgrade súčasných systémov na nové verzie vrátane štandardizácie
 • Návrhy a implementáciu zmien akéhokoľvek rozsahu
 • Riešenie architektúry systémov
 • Integráciu riešenia SAP na vaše súčasné systémy vrátane webov
 • Dátovú a dlhodobo dôveryhodnú digitálnu archiváciu (elektronické dokumenty)
 • Kontrolu kvality projektov a dodávok externých subjektov
 • Celý rad ďalších služieb na základe vašich potrieb a požiadaviek

CGI disponuje okrem štandardných konzultantov tiež Global Delivery Centrom, ktoré je považované za „SAP Centre of Excellence“. Toto centrum sa podieľa na SAP Bázových a vývojových službách a dodávkach projektov pre našich globálnych a lokálnych zákazníkov. Spolupracuje s firmami zo všetkých odvetví, od pivovarov a energetických podnikov až po finančné inštitúcie a vládne orgány zahraničné i lokálne. Konzultanti nielen z tohto centra sú pripravení pracovať aj v zahraničí alebo vzdialeným prístupom.