CRM

Customer Relationship Management (CRM) systémy podporujú stratégiu budovania úspešných vzťahov so zákazníkmi. Systémy môžu dáta zhromažďovať, triediť a vyhodnocovať, a tak umožní predvídať a plniť očakávania zákazníkov.

Správna implementácia CRM riešení prináša celý rad takmer okamžitých zlepšení, z ktorých medzi najviac požadované patria:

  • zvýšenie predaja,
  • získanie nových zákazníkov,
  • zlepšenie poskytovaných služieb,
  • zlepšenie komunikácie so zákazníkmi,
  • a optimalizácia nákladov.

Sme si vedomí toho, že použité technológie musia plniť požadované obchodné ciele, a preto z nich vyberáme len tie osvedčené a zároveň dostatočne flexibilné a inovatívne.

Úspešná implementácia CRM tak umožňuje našim klientom upevniť svoju pozíciu na trhu a dosahovať stanovené ciele. Správne implementované riešenie CRM poskytuje kľúčovým pracovníkom prostriedky, ktoré im umožňujú sústrediť sa predovšetkým na svoje hlavné činnosti a dosahovať tak v plnej miere svoje ciele.

CRM riešenia, ktoré implementujeme, poskytujú komplexný pohľad na zákazníka, riadenie procesov komunikácie, mobilný prístup, prezentáciu kľúčových údajov aj väzby na sociálne siete. Ako systémový integrátor poskytujeme široký rozsah konzultačných a implementačných služieb spojených s celkovou stratégiou nasadenia CRM a jeho implementáciou v prostredí zákazníka. Máme široký tím konzultantov, ktorí získali skúsenosti z projektov implementácie CRM pre telekomunikačné, energetické i finančné spoločnosti v Českej a Slovenskej republike.

Dodávame CRM riešenie založené na platforme veľkých svetových dodávateľov: SAP, Oracle, Salesforce.com, Amdocs CRM.

Viete, že

  • sme implementovali systém SAP CRM 7.0 pre RWE a Pražskú energetiku?
  • sme implementovali systém komplexného CRM riešenia Oracle Siebel v spoločnosti Vodafone v Maďarsku? Toto riešenie zautomatizuje a zefektívni predajné procesy, starostlivosť o zákazníka, call centrum aj marketing. Súčasťou celého riešenia je aj Centrálny firemný produktový katalóg.
  • sme implementovali systém CRM v spoločnosti Telefónica SK? Riešenie je v prevádzke od roku 2010 a využívajú ho všetky predajné kanály aj podporné zložky (call centrum, starostlivosť o zákazníka, IT ... ).
  • máme najviac certifikovaných Salesforce odborníkov v regióne?

Business Intelligence

Ekonomické prostredie sa dnes veľmi rýchlo mení. Chcete mať náskok pred konkurenciou a hľadáte preto odpovede na strategické otázky? Potrebujete pre svoje rozhodovanie kľúčové informácie, aby ste mohli znížiť náklady a mieru rizika a dosiahli tak rýchlu návratnosť vložených investícií?

Riešenia Business Intelligence (BI) poskytujú historické, súčasné aj prediktívne zobrazenie obchodných operácií na základe dát získaných z dátového skladu (úložisko informácií) alebo priamo z prevádzkových systémov. Bežné funkcie BI aplikácií zahŕňajú OLAP, reporting, podporu analýz, prehľadové zobrazenie (dashboard, balanced scorecard), dolovanie dát, podnikové riadenie výkonnosti (CPM) a prediktívne analýzy.

V oblasti Business Intelligence dodávame riešenie SAP Business Warehouse (SAP BW), založené na platforme SAP NetWeaver Business Intelligence. SAP BW je plne integrovaný do portálového riešenia reprezentovaného produktom SAP Enterprise Portal (SAP EP). Dátový sklad postavený na produkte SAP BW je tiež úzko integrovaný so SAP Enterprise systémami (ako napr. ECC, CRM, SRM a pod.). Ďalšou jeho výhodou je, že obsahuje preddefinované riešenie Business Content, ktoré poskytuje už prednastavené štruktúry na implementáciu reportingu. V rámci Business Content sú dodávané štandardné dátové modely, ktoré zahŕňajú všetky nevyhnutné objekty, čím sa minimalizuje čas a náklady na implementáciu.

Ďalším prínosom riešenia SAP je aj otvorená podpora extrakcie neštruktúrovaných dát (tzv. cloud dát) vďaka komponentu SAP Business Objects. Ten navyše presúva prácu s informáciami z rúk IT do rúk bežných užívateľov.