Bezpečnosť

Moderné technológie prinášajú mnohé pozitíva v podobe užívateľského komfortu, automatizácie, prepojenia a urýchlenia procesov. Na druhej strane sú čoraz viac ohrozované cielenou cyber-kriminalitou. Útočníci majú obrovské pole pôsobnosti vďaka narastajúcej zložitosti technológie a praktickej nemožnosti plne zabezpečiť napríklad klientske prostriedky ako sú počítače, mobily alebo tablety.

Pomôžeme vám ochrániť vaše obchodné informácie, osobné údaje zákazníkov i zamestnancov, a pritom naďalej zdieľať potrebné informácie s partnermi, dodávateľmi i so zamestnancami na cestách. Rovnako zabezpečíme aj všetky systémy a procesy vo vašej spoločnosti či úrade.

Na poli informačnej bezpečnosti ponúkame široké spektrum služieb, medzi ktoré patrí komplexná analýza bezpečnostnej situácie, ako aj konzultačné služby v oblasti procesnej bezpečnosti. Pomôžeme vám dosiahnuť zhodu s bezpečnostnými, legislatívnymi alebo regulačnými štandardmi a požiadavky na spracovanie informácií.

Rad našich vlastných riešení využíva mnoho významných spoločností regiónu. Zavádzaním inovatívnych prvkov, ako je napríklad behaviorálna analýza správania užívateľov, dokážeme reagovať aj na riziká vyplývajúce z aktuálnych trendov a technológií, ako sú sociálne siete, virtualizácia a cloudové služby, mobilné zariadenia alebo úniky dôležitých dát zvnútra organizácie.

Tieto riešenia následne dlhodobo podporujeme u mnohých klientov a môžeme ich v našich Delivery centrách prevádzkovať s vysokým stupňom zabezpečenia.

Naše hlavné kompetencie možno zhrnúť do nasledujúcich oblastí:

 • Zabezpečenie priamych bankových kanálov
 • Moderné autentizačné metódy vhodné na využitie v širokej škále klientskych zariadení
 • Hodnotenie správania klientov a rizikovosti transakcií v reálnom čase
 • Bezpečnostný monitoring (SIEM)
 • Ochrana dát a dokumentov (DLP)
 • Dlhodobé uloženie elektronických dokumentov
 • Biometria (hlasová autentizácia, biometrické podpisy)
 • Zabezpečenie cloudových služieb
 • Aplikácie a riešenia na báze PKI pre elektronický podpis, šifrovanie, autorizáciu transakcií, vytváranie časových pečiatok
 • Hardvérové kryptografické prostriedky
 • Hodnotenie stavu bezpečnosti a odporúčania
 • Riadenie operačných rizík a zabezpečenie kontinuity podnikania
 • Regulácia, právne záležitosti, zhoda s normami

Najmä distribúcia služieb a produktov priamymi kanálmi je čoraz častejšie cieľom vonkajších útokov. Poskytujeme celý rad bezpečnostných riešení a služieb, ku ktorým patrí napríklad silná autentizácia, ochrana dát a transakcií pomocou technológií DLP/PKI alebo bezpečnostné monitorovanie systémov spoločností a ich zamestnancov. Aktuálne trendy ukazujú, že je potrebné dopĺňať tieto tradičné bezpečnostné postupy a vyhodnocovať správanie klientov počas prihlasovania, aktivít v internetových aplikáciách spoločnosti a predovšetkým hodnotiť v reálnom čase rizikovosť internetových transakcií. Ponúkame pre túto oblasť vlastné riešenie CERES.

Moderné komunikačné kanály využívajúce mobilné telefóny a tablety klientov zabezpečujeme vlastným riešením pre prihlásenie klientov a dôveryhodnou autorizáciou transakcií - Mobile Client Security (MCS).

Podporujeme prechod spoločností na cloudové služby. Pre tento trend ponúkame napríklad vlastný bezpečnostný doplnok pre Google Gmail tak, aby túto službu bolo možné použiť pre bežnú emailovú komunikáciu celej firmy aj realizáciu obchodných procesov, ktoré vyžadujú utajenie dát a zabezpečenie nepopierateľnosti, napr. pri schvaľovaní. Naše riešenie Gmail Security Extension (GSE) je v súčasnosti nasadzované do spoločnosti s viac ako 6 000 užívateľmi.

Spoločnosť CGI IT Czech Republic, s.r.o. je preverená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 412/2005 Sb. NBÚ na stupeň „Tajné“ a na stupeň „Dôverné“ pre spracovanie. Ďalej je držiteľom certifikátu Systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS) podľa medzinárodnej normy ČSN ISO/IEC 27001:2006.