CGI na Slovensku

Kombinácia lokálnych a medzinárodných skúseností ako výhoda pre našich zákazníkov

CGI je popredná globálna firma v oblasti IT konzultácií a služieb založená v roku 1976.

Vďaka vysokej kvalite IT služieb sme na Slovensku získali povesť spoľahlivých profesionálov. Spolupráca so 70.000 profesionálmi v stovkách pobočiek po celom svete, nám umožňuje spojiť znalosti miestnych podmienok s globálnymi skúsenosťami a zdrojmi a ponúknuť špičkové a komplexné poradenstvo, systémovú integráciu a outsourcing, vrátane špecifických riešení pre rôzne odvetvia.

CGI si zakladá na prepracovaných procesoch kvality a manažmentu, ktoré pre našich klientov znamenajú dodržanie termínov i rozpočtov. To nás, spolu so zameraním na klienta, odlišuje od väčšiny konkurentov. IT služby na Slovensku sú zamerané na dosiahnutie rýchlych a zároveň dlhodobých výsledkov pre našich klientov. Ponúkame dôkladne vybrané služby, ktoré najlepšie vyhovujú unikátnym potrebám slovenského trhu.

Tím slovenskej pobočky CGI spolupracuje tiež na projektoch viacerých významných organizácií z okolitých krajín, ako je Rusko, Bulharsko, Chorvátsko, Macedónsko, Čierna Hora, Rumunsko a Srbsko.

Globálni partneri a aliancia

Softwarové aplikácie tvoria srdce vášho podnikania. Prepájajú všetko - od zamestnancov, cez zákazníkov, až po dodávateľov. Vďaka moderným technológiám môže vaša spoločnosť fungovať oveľa lepšie, čo vám umožní sa rýchlejšie a presnejšie rozhodovať, znižovať náklady, alebo byť prvý, kto uvedie nové služby na trh. My vám na základe našich globálnych aj lokálnych skúseností a odbornej kvalifikácie dodáme to najlepšie možné riešenie či službu. Dokážeme to vďaka nášmu dlhoročnému partnerstvu a dokonalej znalosti technológií tých najrenomovanejších dodávateľov na trhu, akými sú spoločnosti Microsoft, Oracle a SAP. Okrem toho máme aj rozsiahlu sieť špecializovaných partnerov, ktorí dokážu priniesť pridanú hodnotu práve pre váš sektor.

Buďme partnermi - váš úspech je aj naším úspechom.

Management Team

Ivo Petrenčík
Ivo Petrenčík
Vice-President
CGI Slovakia Leader, CS&EE
Sector Leader Financial Services, Energetika & Public
Do spoločnosti prišiel v januári 2016 zo slovenskej pobočky Capgemini, kde zastával post výkonného riaditeľa. Predtým pracoval na obchodných pozíciách v spoločnostiach SAP Slovensko a SAS Slovakia. V roku 2010 bol vymenovaný za Predsedu predstavenstva a Generálneho riaditeľa spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.. Ivo Petrenčík je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ivo Petrenčík je zodpovedný za riadenie CGI na Slovensku.
Anton Štupák
Anton Štupák
Vice-President
Sector Leader Telco

Svoju profesijnú kariéru zahájil po absolutóriu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v spoločnosti Alcatel, kde bol ako obchodný manažér zodpovedný za vybudovanie partnerskej predajnej štruktúry. Aj v spoločnostiach ako Nextira One a Oracle Slovensko zastával významné obchodné pozície. V CGI má na starosti obchodné aktivity v oblasti Telco.
Pavel Malínek
Pavel Malínek
Director
Business Unit Controlling, CS&EE

Do spoločnosti prišiel zo skupiny Earth Tech CZ Group, kde zastával pozíciu finančného riaditeľa. Predtým pôsobil v spoločnostiach Deloitte & Touche a PricewaterhouseCoopers. Pavel Malínek je v CGI zodpovedný za vedenie manažérskeho aj daňového účtovníctva a finančné riadenie aktivít spoločnosti vo všetkých krajinách regiónu. V obdobiach január až november 2008 bol poverený funkciou generálneho riaditeľa pre región CEE.
Eva Vavrušková
Eva Vavrušková
Director
Human Resources & Communications, CS&EE

V spoločnosti CGI pôsobí s krátkou prestávkou už od roku 1999. V rámci Logica, predchodca CGI, zastávala rôzne pozície ako v delivery, tak v obchode a marketingu. Od roku 2010 zastáva pozíciu Personálnej a marketingovej riaditeľky so zodpovednosťou za Českú republiku, Slovensko, Maďarsko a ďalšie krajiny regiónu. Vyštudovala Technickú kybernetiku na ZČU v Plzni.
Vladimír Drnek
Vladimír Drnek
Director
Legal Affairs Security Officer, CS&EE

V spoločnosti pôsobí od roku 2008, na starosti má riadenie zmluvných vzťahov so zákazníkmi a partnermi a minimalizáciu projektových rizík. Pred príchodom do CGI pôsobil 15 rokov v Hewlett-Packard na pozíciách, kde mal na starosti najmä rozvíjanie obchodných príležitostí v segmente konzultácií a projektov IT riešení najskôr v Českej republike a potom aj v CEE regióne. Má vyštudovanú Elektrotechnickú fakultu ČVUT.
Štefan Szabó
Štefan Szabó
Senior Vice-President
Business Unit Leader, CS&EE

Štefan Szabó je zodpovedný za riadenie CGI v regióne CS&EE – tzn. v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a ďalších krajinách východnej Európy. Do spoločnosti prišiel v decembri v roku 2009 zo slovenskej pobočky mobilného operátora Telefónica O2, kde zastával post výkonného riaditeľa pre stratégie. Predtým pracoval vo vtedajšom Českom Telecome ako riaditeľ oddelenia analýz nákladov a ziskovosti, potom v spoločnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), kde sa zameral na konzultačnú činnosť. Potom, čo sa PwC stala súčasťou IBM, bol p. Szabó vymenovaný najskôr za vedúceho slovenskej divízie Business Consulting Services, neskôr za hlavného konzultanta firmy IBM Global Business Services pre telekomunikácie v krajinách strednej a východnej Európy. Štefan Szabó je absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave a MBA štúdia na University of Pittsburgh.