Tartu, 03. August 2015

Valmis Skype Eesti ja Tartu ülikooli majandusteaduskonna uuring „Naiste roll ja selle suurendamise võimalused Eesti IKT sektoris: müüdid või tegelikkus," mille eesmärk oli kaardistada naiste tööhõive seisund ja seda kujundavad tegurid Eesti IKT-sektoris, selgitada välja peamised takistused, miks naisi sel alal vähe töötab ning leida lahendusi naiste osakaalu suurendamiseks. Uuringus osales ka CGI Eesti.

Uuringuga on võimalik täpsemalt tutvuda uuringuraportist.