Kiili, 23. October 2015

22. oktoobril toimus Kiili Lasteaias väikeste 5-8-aastaste robootikute ja ITLi liikmesettevõtte CGI vaheline jalgpallimatš, milles andsid valu Lego programmeeritud robotjalad ning väravavahid.

Värskelt Kiilis mudilaste robootikaringi käivitanud MTÜ Nukutuba eestvedaja Liia Tammese sõnul oli võistluse eesmärgiks julgustada mudilasi ja lapsevanemaid põneval viisil programmeerimise ja robootikaga tegelema ning inspireerida teisi Eesti ettevõtlike inimesi ja ettevõtteid sarnaseid huviringe toetama.

„Tegelikkuses pole reaalained midagi hirmutavat vaid hoopiski sära silmadesse toovad. Loodan, et varasest noorusest matemaatika, robootika ja programmeerimisega kokku puutunud lastel on suurem huvi ja motivatsioon edaspidi reaalaineid õppida,“ märkis Tammes. Tammes lisas, et esmalt pannakse kokku masin ning seejärel programmeeritakse seda lihtsate piktogrammidega teatud tegevust teostama, kogu protsess toetab ka edaspidises elus vajalikke meeskonnatöö oskusi.

„Eesti konkurentsivõime tõstmiseks peab oluliselt suurenema tehnoloogiatudengite osakaal. Uuringud näitavad, et noorte otsusega minna IKT-d õppima on otseselt seotud varasem tehnoloogialane huvitegevus – kõrgkooli sisseastujate seas läbi viidud küsitluse kohaselt oli IKT varasem huvitegevus peamiseks põhjuseks, miks noored valisid IKT õppe (36%),“ toob näiteks Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) projektijuht Doris Põld. Põllu sõnul tuleb IT-huviharidust pakkuda alates lasteaiast kuni gümnaasiumi lõpuni, sest just nii tagame hilisemat õppimist loodusteadustes, tehnoloogias, insenerihariduses ja matemaatikas – just nendel erialadel, mida vajab Eesti tööturg enim.

Kiili robootikaklassis saavad hetkel Lego WeDo komplekti korraga kasutada kuni 16 last. Koos käiakse kord nädalas Luige Kandikeskuses, Kiili Lasteaias ja Kiili Gümnaasiumis. Samuti kasutatakse robootikakomplekte suvistel ja talvistel koolivaheaegadel linnalaagrites. 

Projektile on õla alla pannud tarkvaraarendusettevõte CGI Eesti AS, kes annetas lastele vajalikud sülearvutid. „Ühelt poolt on ettevõtmine meie jaoks heategevuslik, teisalt kindlasti väga vajalik, et tõsta reaalhariduse populaarsust noorte hulgas juba varakult,“ märkis CGI kommunikatsiooni spetsialist Triin Ahonen ning lisas, et loodetavasti inspireerib tegevus ka teisi IT-ettevõtteid olemaks vedur noorte robootika huviringidele.
Vahvat pildigaleriid vaata SIIT

Allikas: ITL