Tallinn, 23. September 2015

Tarkvaraarendusettevõte CGI Eesti AS võitis raamlepingu laborite infosüsteemi arendamiseks Eesti Terviseametile. 

Projekti eesmärgiks on ühtlustada üle Eesti paiknevate terviseameti laborite tööprotsessi ning teha laborianalüüside tulemused kiiremini tellijale kättesaadavaks. Eesmärgi täitmiseks luuakse ühtne infosüsteem, mis toetab terviseameti põhilist äriprotsessi - analüüside tellimist, proovide vastuvõtmist ning analüüsi teostamist kuni tulemuste väljastamise ja arveldamiseni.

„Täna on igal laboril erinev tarkvara või puudub see sootuks,“ märgib CGI Eesti ärilahenduste divisjonijuht Marten Teino ning lisab, et projekti meeskond ootab põnevusega väljakutset luua ühtne infosüsteem, mis asendaks senise vajaduse, kus osa analüüse tuleb paberil käsitsi menetleda. „On igati tervitatav, et igapäevases töös kasutatakse agiilset lähenemist, mis antud projekti kontekstis loob head eeldused hästitoimiva tarkvara arendamiseks,“ lisab Teino.

Tervisameti peadirektori Tiiu Aro sõnul muutub palju kiiremaks ja täielikumaks ka nakkushaiguste ennetamise ja tõrje ning muude järelevalvevaldkondadega seotud teabe edastamine. „Käsitsi töötlemine ja aruandlus asenduvad andmete automaatse edastamisega e-Tervise infosüsteemi. Kõik see võimaldab Terviseametil paremini täita talle seadustega pandud ülesandeid ja arstidele lihtsustada nende tööd,“ märkis Aro.

Lepingu kestvus on kaks aastat ning rahaliseks mahuks  400 000 eurot. Töödega tehti algust tänavu septembris.

CGI on rahvusvaheline IT-ja äriteenuste ettevõte, mis tegutseb 40 riigis, andes tööd ligikaudu 70 000 spetsialistile. CGI Eesti AS annab tööd ligi 200 spetsialistile ning pakub sarnaselt grupile tarkvaralahendusi mitmetes maailma juhtivates sektorites: kosmosetööstus, energeetika- ja kommunaalteenused, telekommunikatsioon, avalik sektor.