29. October 2023

CGI Eesti tarkvaraarendajal Martin Vlassovil avanes ainukordne võimalus koos SMITi (Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse) esindajaga tutvuda lähemalt Päästeameti päästekomando ja Häirekeskuse tööga. CGI on kaasatud NUGIS programmi arendamisse, mis on 2022. aastal loodud mobiilne geoinfo platvorm, mis kuvab kiirabile ja päästele sündmusega seotud asukoha ja navigatsiooni informatsiooni, infokihte ning sündmuse infot.

NUGIS aitab lahendada päästesündmusi, jõuda abivajajani kiiremini ja hoida abi osutamise kvaliteeti kõrgena. Eeltoodu aitab tõsta elanike turvatunnet, tõhustada operatiivtöötajate koostööd ning tõsta elu-, vara- ja keskkonnapääste tehnilist võimekust.

Martin Vlassov käis koos SMITi  tooteomaniku Mihkel Toomas Välimäega ekskursioonil Tartus asuvas Annelinna päästekomandos, kus tutvuti nii tehnikapargi kui ka komando töötajatega, kes kasutavad NUGISt igapäevaselt. Martini sõnul oli tegemist väga erilise ja personaalse päevaga, mille käigus mõistis ta NUGISe arendustöö rolli tähendusrikkust senisest veelgi enam. Lisaks käidi üheskoos Lõuna Häirekeskuses, kus anti ülevaade sündmuse elutsüklist, sest see on NUGISe jaoks algandmete allikas. Ühtlasi tutvustati, kui suurt rõhku paneb Häirekeskus oma inimeste ja nende vaimse tervise hoidmisesse.

CGI Eesti on koostöös SMITiga panustanud ka NUGIS platvormi eelkäija ehk mobiilse geoinfo programmi mGIS arendusse. Liisa Abel,  CGI justiits- ja siseturvalisuse valdkonna ärijuht, hindab kõrgelt CGI Eesti ja SMITi pikaajalist koostööd. „On suur au anda oma panus elupäästvate tarkvaralahenduste arendamisse.“

Välimäe märkis, et SMITi ja CGI Eesti partnerlus NUGISe arendamises on hea näide avaliku ja erasektori vahelisest koostööst. „Tulemuslik ja jätkusuutlik tarkvaraarendus pole pelgalt müügitehing vaid sügavam partnerlus. CGI Eesti teeb oma tööd suure pühendumusega.“

Faktid:

  • Mobiise geoinfo rakendusi kasutab ööpäevaringselt ligi 180 ressurssi üle Eesti.
  • VÄNDRA 11 ehk Vändra esimene põhiauto oli esimene ressurss Eestis, mis võttis kasutusele NUGIS rakenduse.
  • mGIS ja NUGIS on mõlemad offline võimekusega rakendused, seega ei takista ka puuduv internetiühendus kiirabi ja pääste tööd.
  • NUGISe nimi võitis nimekonkursi ülekaalukalt ilma, et ühegi teise pakkumiseni oleks jõutud. NUGISe nimi tuli sõnapaarist uus (m)gis ehk new gis (/nju:gis/),
  • NUGISe rakendus on nii lihtne, et kui see päästjatele esmakordselt kätte anti, oskasid nad seda koheselt ise kasutada.

Loe lähemalt NUGISe kohta siit: SMIT lõi päästjate tööd hõlbustava uue platvormi NUGIS - Uudised - Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus