Tallinn, 23. September 2016

Majanduskoostöö ja arengu organisatsioon OECD viis läbi oma e-liidrite kohtumise 22.-.23.09 Tallinnas.

Kokku külastas Eestit ca 70 IT-valdkonna juhti ja nõunikku eririikidest. Kohal oli ka partnerina CGI Eesti. Jagasime üritusel 40 aastast kogemust ja nõu avaliku sektori projektides.