Tallinn, 26. February 2015

Möödunud aasta lõpus said CGI Eesti kliendid kui ka töötajad kampaania raames ettevõtte finantseeringuga aidata heategevusorganisatsioone. 2014. aastal oli rõhk lastega seotud projektide toetamisel.

Kokku kogusid toetust kolm erinevat organisatsiooni ning toetussummad jagunesid üsna võrdselt.

TÜ Kliinikumi Lastefond - 550 eurot
Projektikirjeldus: Toetame Eliiset, kes sündis 2005. aastal enneaegsena ning kaalus vaid 490 grammi. Toetus kulub Eliise koduse lapsehoiuteenuse hüvitamisele kui ka sonditoidu soetamisele.

MTÜ Lastekaitse Liit  - 530 eurot

Projektikirjeldus:  Selleks suveks plaanib Lastekaitse Liit rajada puuetega lastele suvelaagri Remnikule Ida-Virumaal. Seni ei ole olnud võimalik puuetega lapsi vastu võtta, sest laagriplats ja hooned ei ole abivahenditega ligipääsetavad. Aitame toetada, et liikumispuudega lapsed saaksid koos teiste lastega ühiselt aktiivset suve nautida.

SA Maarja Küla -  500 eurot
Projektikirjeldus: Kruuvpingid on osa puidutöökojast, milles kruuvide vahele paigaldatakse lihvimist vajavad asjad. Praeguste Maarja Küla kruuvpinkide metallist vindiga osad on juba üsna läbi kulunud ja uute soetamiseks võimalused napivad. Aitame toetada Maarja Küla uute kruuvpinkide soetamist.

Loodetavasti saame peagi heade tegudega jätkata! :) Aitäh kõigile, kes aitasid kampaaniale kaasa ning tegid oma valiku.