Tallinn, 13. August 2014

CGI Eesti koostöös Häirekeskuse ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega (SMIT) uuendas Häirekeskuse senise operatiivrakenduse, mille tulemusel paraneb kriitilise tähtsusega infovahetus ning suureneb edukalt päästetud inimeste arv. 

Uue hädaabi töövahendiga alustas CGI Eesti koostöös Häirekeskuse ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega (SMIT) tööd 2011. aastal. Tegemist on Šveitsi-Eesti koostööprogrammi poolt toetatava projektiga, mille käigus uuendati Häirekeskuse senine operatiivrakendus ning loodi ja võeti kasutusele pääste- ja kiirabiautodes kasutatav digikaardirakendus.

Häirekeskuse senisel operatiivrakendusel puudus kaardivõimekus ja operatiivtöötajad pidid abivajaja asukoha määramiseks kasutama paberkaartide infot. Projekti käigus lisati uuele operatiivrakendusele digikaardi võimekus, mis võimaldab Eesti digikaardi taustal näha helistaja, pääste- ja kiirabiautode asukohta ning hõlpsasti määrata abivajaja asukoht kas helistaja poolt teatatud aadressi, maantee kilomeetriposti, GPS-koordinaatide või objektiotsingu ehk tuntud rahvapärase kohanime järgi.  
Helistaja asukoha nägemine kaardil hõlbustab päästekorraldajal abivajaja asukoha määramist maastikul või muus olukorras, kus asukohta on sõnadega raske kirjeldada. Lisaks soovitab rakendus päästetöötajale sündmuse raskusastmele vastava komplekti kõige lähemal paiknevaid autosid, et jõuda sündmuskohale võimalikult kiiresti.

CGI osalas ka Häirekeskuse ja Päästeameti töötajate väljaõppes. Loodi koolituste tarbeks reaalset elu matkiv koolitussimulaator, mille abil saab ka edaspidi õpetada välja süsteemi uusi kasutajaid.

Projekt on CGI-le olnud väga huvitav ja väljakutsuv. Peamisteks väljakutseteks on olnud analüüsi keerukus ja kasutavate tehnoloogiate ning erineva infrastruktuuri paljusus ning hajusus.

Sellest, kuidas sündis uus töövahend ning missugune oli tarkvaraarendajate roll vt siit:  http://issuu.com/postimees/docs/postimees_19.08.2014 (lk 18-19)
Vaata ka Ringvaate saatelõiku SIIN
Pressikonverentsi kokkuvõtet näeb: http://www.rescue.ee/47136