Tallinn , 21. February 2014

IT- ja äriteenuste ettevõte AS CGI Eesti sõlmis Euroopa Kosmoseagentuuriga kandidaatliikmete programmi raames otselepingu, mille alusel arendavad eestlased satelliitide opereerimist ning planeerimist toetavat tarkvara. 

CGI Eesti kosmosemeeskond on Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) tarkvaraarendusprojektides kaasa löönud juba üle kolme aasta.  Kuna Eesti pole veel ESA täisliige, on seni tööd tehtud globaalse IT-firma välisüksustes. Jaanuaris 2014 kandidaatliikmete programmi raames sõlmitud otselepingu näol on tegemist Eesti esimese satelliitide juhtimisalase koostööleppega.

„Viimase kolme aasta jooksul oleme omandanud märkimisväärse kogemuse, kuidas missioone planeeritakse ja satelliite opereeritakse. Seni on meie spetsialistid tööd teinud valdavalt läbi CGI Saksamaa Darmstadti üksuse. Darmstadtis asub muuhulgas ka ESA missioonijuhtimise keskus ESOC ja Euroopa ilmasatelliite haldav Eumetsat,“ märkis CGI Eesti kosmosemeeskonna juht Andreas Sisask.

Kandidaatliikmete programm suurendab ettevõtete konkurentsivõimet ning toetab riikide suutlikkust pärast täisliikmeks saamist võimalikult kiiresti projektidesse panustada. Kui võiks arvata, et Eesti esimene otselepingu projekt on pigem lihtsam ja kosmosevaldkonda sissejuhatav, siis Sisaski sõnul see nii pole:  „Tänu kolme aasta jooksul omandatud teadmistele tegeleb projekt fundamentaalsete missioonijuhtimise tarkvara puudutavate küsimuste lahendamisega rahvusvahelises mõõtmes.“

Kosmoseinfosüsteemide standardiorganisatsioon CCSDS on tegelenud mitu aastat sellega, et töötada välja ühtne ja terve missiooni elutsüklit kattev teenuste nimekiri ja spetsifikatsioon. Kuna teenuseid on palju, siis on need omakorda jaotatud gruppidesse nagu näiteks: satelliidi juhtimise ja jälgimisega seotud teenused, tulevikus täidetavate ülesannete planeerimine, ülesannete jaotamine ajaskaalal, rutiinsete tegevuste automatiseerimine jne. CGI poolt teostatava projekti ülesanne on luua ühtne teenuste nimekiri ning prototüüp planeerimise ja automatiseerimise jaoks.

„Kui mitmed uued liikmesriigid on olnud hädas, et pärast täisliikmeks saamist pole neil olnud piisavalt kompetentsi projektide läbiviimiseks, siis Eesti on täna vastupidises seisus. Kogemust ja kompetentsi on pigem rohkem kui realiseerida on võimalik,“ lisab Sisask, kelle sõnul on selline olukord tekkinud ühest küljest tänu ESA kandidaatliikmete programmile, teisalt aga väga tugevale Eesti initsiatiivile, milles on suure töö ära teinud ka Tartu Observatoorium, Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool.

Vaata ka AK uudislõiku: http://uudised.err.ee/v/majandus/101bba9d-d82d-4d93-ba7e-0a44773dd430

Eesti on võtnud endale eesmärgiks saada 2015. aastal ESA täisliikmeks.

CGI  on  globaalne  IT-  ja  äriteenuseid  pakkuv  ettevõte,  kus  töötab  ligi 70 000  spetsialisti 40 riigis. CGI Tallinna ning Tartu kontorites töötab kokku ligi 150 spetsialisti, kes pakuvad tarkvaraarendusteenuseid klientidele nii Eestis kui välismaal. CGI Eesti tegevusvaldkondadeks on: kosmosetööstus, avalik sektor, kommunaal- ja energeetikateenused ning telekommunikatsioon. Koostöös tudengitega arendas CGI Eesti kosmosemeeskond Eesti esimese satelliidi ESTCube-1 maapealse juhtimissüsteemi.

Lisainfo:

Andreas Sisask
CGI Eesti kosmosemeeskonna juht
andreas.sisask@cgi.com
Tel: 521 22 33
www.cgi.com/ee