Tallinn, 13. November 2014

Logistika Aastakonverentsil kuulutati Aasta Logistikateoks Häirekeskuse projekt GIS-112 ehk Häirekeskuses, pääste- ja kiirabiautodes kasutatav ühine digikaardirakendus.

Hädaabivaldkonna uus töövahend – geoinfosüsteem GIS-112 ehk digikaart pälvis konkursil „Aasta logistikategu 2014“ esikoha. Häirekeskusele omistati konkursi „Aasta Logistikategu 2014“ suur auhind Häirekeskuse, Päästeameti ja kiirabibrigaadide ühiskasutuses oleva uue töövahendi – geoinfosüsteemi GIS-112 kasutuselevõtu eest ning suure auhinna kuldne karikas.

Aasta logistikateo konkursile esitati 10 kandidaati, seega tõusis Häirekeskuse geoinfosüsteem  esikolmikusse kümne osaleja seast. Logistikategusid hindas nii žürii kui ka avalikkus hääletamise teel,  žürii koosseisu kuulusid Äripäeva logistikaajakirjanikud ning PROLOGi juhatuse liikmed, otsustavat kaalu omas avalikkuse hääletamine geoinfosüsteemi toetuseks. Auhind anti kätte 12. novembril 2014 Viimsi SPA’s toimunud 16. Logistika Aastakonverentsil, kus Häirekeskuse peadirektor Janek Laev esines GIS-112 presentatsiooniga.

„Pikaajaline ja keerukas töö pälvis logistikaeriala ekspertide kõrge tunnustuse“, ütles Janek Laev peale esikohavõitu. „Operatiivteenistuste ühine töövahend, mis on Eestis esimene omataoline  spetsiaalselt hädaabiteenistuste tarvis loodud infotehnoloogialahendus, katab ära kogu tegevusahela alates hädaabikõnest Häirekeskusesse kuni abi jõudmiseni sündmuskohale. Uue töövahendiga töötavad  samas infosüsteemis nii Häirekeskus kui ka sündmuskohale sõitvad kiirabi- ja päästemeeskonnad. Juba on projektis võetud uus suund – liita geoinfosüsteemiga ka politseivaldkond, ning osapooltel on tekkinud uued arendussoovid. Igal juhul  läheme geoinfosüsteemi kui ühise töövahendi arendustega edasi“, rõhutas Laev. „Tänan kõiki koostööpartnereid, kes projekti ellujõudmisele kaasa aitasid ning tehnilises vaates tunnustan eriti SMIT-i, kelleta ei oleks seda keerukat ja unikaalset arendust sündinud. Tunnustan pika töö ja vastupidavuse eest Häirekeskuse meeskonda, samuti tänan  avalikkust, kes toetasid hääletamisel arendust, mis aitab päästa inimelusid“, ütles Laev.

Geoinfosüsteemi ellurakendamise juhtiv ja vastutav asutus on olnud Häirekeskus. Töövahendi  tehnilist valmimist tagas ja koordineeris, andmebaase ühildas ja päästesõidukite tarkvara paigaldas Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT), tarkvaralahendused valmistas ning koolitusi aitas läbi viia CGI Eesti AS. Töövahend loodi Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames ning maksis ca 1,5 miljonit eurot, millest 85% rahastab Šveits ja 15% Eesti riik.