CGI spolupracuje na implementácii a rozvoji komplexného systému inteligentných dopravných služieb pod názvom Traffic360 s vládami, verejnými inštitúciami a dopravcami, s ktorými tak vytvára efektívne dopravné riešenia, umožňujúce okrem pokrytia oblasti mýtnych systémov tiež kontrolu, diagnostiku a preventívnu údržbu nielen cestnej, ale aj železničnej infraštruktúry.

Vo svojom brnenskom dopravnom centre ročne spracováva pre účely kontroly vyrubenia mýta vyše 70 miliónov snímok prejazdov vozidiel spolu s 80 000 hodinami videa z monitorovacích systémov. Spracovanie a vyhodnocovanie veľkého objemu rôznorodých dát z dopravy umožňuje vytvárať reporty, ktoré sú pravidelne poskytované klientom a pomáhajú im v rozhodovaní pri úspore prevádzkových nákladov a zvýšení príjmov. V Českej republike tieto služby využíva napr. Ředitelství silnic a dálnic. Aj vďaka nezávislému auditu účinnosti mýtneho systému spoločnosťou CGI dosahuje efektivita výberu mýtneho poplatku v ČR stabilne hodnotu viac ako 99 %.

Túto i ďalšie služby využíva s obdobnými výsledkami tiež slovenská NDS (Národná diaľničná spoločnosť, a. s.) a poľská GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad). CGI im pomáha v rámci portfólia viac ako 40 priebežne poskytovaných čiastkových služieb okrem správnosti výpočtu mýtneho kontrolovať taktiež napríklad dostupnosť a kvalitu informácií poskytovaných call centrom či prostredníctvom webových stránok alebo funkčnosť platobných kanálov, dostatočné počty palubných jednotiek a znalosti obsluhy na distribučných miestach, plnenie plánov údržby a obnovy systémov, kvalitu dát odovzdávaných orgánom štátnej správy, včasnosť vymáhania pohľadávok, dĺžky rád vozidiel na mýtnych staniciach s manuálnym výberom mýta a pod.