Systémy typu MES (Manufacturing Execution System) predstavujú sústavu aplikácií pre plánovanie, operatívne riadenie a kontrolu procesov výrobného alebo iného podniku prevádzkujúceho rozsiahlejšie technologické zariadenia.

MES umožňuje zbierať aktuálne dáta o procese z riadiacich systémov a iných zdrojov a využívať ich v reálnom čase prostredníctvom jednotlivých aplikácií. MES prináša schopnosť „Real-Time Visibility“, t.j. možnosť rozhodovať na základe overených a v reálnom čase dostupných informácií. Ich využívaním je možné následne optimalizovať výrobné a iné procesy, a tým znížiť prevádzkové náklady, zvýšiť kvalitu produktov alebo služieb, znížiť objem zásob a lepšie využívať výrobné zariadenia.

Čo ponúkame

V oblasti MES ponúkame konzultačné služby v oblasti overenia vykonateľnosti a návrhu vhodného riešenia, ako aj služby implementácie a nasadenia jednotlivých riešení. Vychádzame z predpokladu, že každé riešenie v tejto oblasti musí byť šité na mieru potrebám konkrétneho podniku a musí mať merateľné prínosy.

Typické oblasti nasadenia MES sú:

 • Operatívne riadenie výroby, prepravy či distribúcie
 • KPI Management
 • Monitoring stavu zariadení a podpora prediktívnej údržby
 • Riadenie spotreby energií
 • Riadenie kvality
 • Emisný management, vodné a odpadové hospodárstvo
 • Plánovanie výroby dodávateľsko-odberateľského reťazca

 

Prečo CGI?

 • Máme množstvo zaujímavých referencií pre vedúce svetové spoločnosti v oblasti ťažby a spracovania nerastov, plynárenstva, energetiky, papiernictva, petrochémie, chémie, potravinárstva a procesnej výroby všeobecne.
 • Naši konzultanti zastávajú významné role v organizácii MESA International, ktorá sa zaoberá definovaním metód a štandardov v oblasti MES, ako aj meraním úspešnosti nasadenia MES v praxi.
 • Pre návrh a implementáciu riešení používame vlastnú metodológiu Manufacturing Atlas, ktorej cieľom je prispieť dodávkou IT systémov k dosiahnutiu konkrétnych prínosov pre podnikanie spoločnosti.
 • Sme partnerom radu tvorcov aplikácií typu MES, ktorých produkty dokážeme implementovať a integrovať v prostredí zákazníka.